پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد امام صادق، پرستش عاشقانه، عالم ماده

شود” (مجلسی،1403،93/30). چه آن که حقیقت عبادت، همان خضوع و تذلل به درگاه خالق یگانه است، به فراوانی در دعا حاصل می شود، به همین جهت در آیه کریمه: “وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن

اعتماد384641/001/0 4-4-4 فرضیه چهارم فرض صفر : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. H. : r = 0 فرض مخالف : بین مشارکت بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ورزش های تفریحی، ضریب همبستگی

دوستان و خانواده 88/15 درصد می باشد. جدول4-7 اولویت‌های اوقات فراغتمتغیراولویتفراوانیدرصدفراوانیاستفاده از کامپیوتر، تبلت، گوشی‌های هوشمند1 10004/26استراحت27077/19وقت گذراندن با دوستان و خانواده36188/15خرید46062/15فعالیت‌های ورزشی و تفریحی53763/9تماشای تلویزیون63081/7فعالیت‌های هنری( موسیقی، تئاتر، سینما)71338/3مطالعه81060/2فعالیت مذهبی9378/0جمع کل–384100 4-2 شاخص های بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، فعالیت بدنی، سرمایه اجتماعی

دارد تا خوانندگان را با تعداد اندک اما مؤثر بر جوامع اعم از داخلی و خارجی آشنا سازد. به طور مثال نافچی (1392) در تحقیق خود با عنوان” بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت‌های بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، منابع اجتماعی

سرمایه‌اجتماعی ویژگی‌های معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی، تقسیم پذیر و انتقال پذیر، متمایز می‌سازد. سپس ویژگی‌های این کالای عمومی را چنین برمی شمارد: به آسانی مبادله نمی‌شود اگر چه این سرمایه منبعی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، اوقات فراغت، علوم اجتماعی

و جوانان بویژه در بخش‌های فقیر‌نشین و حاشیه شهر‌ها در کاهش میزان جرایم نقش بسیار مؤثری دارد. به گفته کارشناسان، این گروه از جوانان و نوجوانان هنگامی که در فعالیت‌های ورزشی قرار می‌گیرند احساس وابستگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی، وزارت ورزش

فعالیت‌های مدنی و ارتباطی که شامل تعامل‌های شخصی است، خلق می‌شوند و از این طریق موجب افزایش اعتماد و تعامل می‌شوند. به طور کلی پیامدهای سودآورش در سطح فردی، ارتقاء بهداشت، ایجاد و بهبود فرصت‌های بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل