من یک مادر هستم، هوای پاک حق فرزندمه  آموزشی

 

هنوز هشت ماهش هم تموم نشده. فرزندم رو می گم. دخترم رو. از روی همون آواهای مبهمی که ادا می کنه، خوب می فهمم که منو صدا می زنه. وقت تشنگی. وقت گشنگی. وقت نیاز. می فهمم که چه می گه درست وقتی که هیچکی نجواهای مبهم اونو نمی فهمد. این رو بذارین به حساب حس مادری.

من یک مادر هستم. دیگر خوب می دونم که به چیزی غذا می گه. پدرش رو چه جوری صدا می زنه و وقتی خیلی هیجان زده می شه، چه جوری شادی می کنه. حتی می فهمم وقتی معترضه چه می گه. باورتون نمی شه اگه بگم من می فهمم اون برایم از دل دردهایش درد و دل می کنه.

من یک مادر هستم. پس خیلی چیزای دیگر رو می فهمم. من می فهمم که آینده فرزندم بسته به سلامتی امروزشه و سلامتی امروزش بسته به هواییه که تنفس می کنه. اما کدوم هوا؟ بعضی وقتا با خودم فکر می کنم شاید ما داریم بهش ظلم می کنیم. تنفس در فضایی آلوده و پر از ریزگردها و دودها. فضایی سیاه و کدر که گویی همه ما رو آروم آروم از بین می بره.

من یک مادر هستم. پس همیشه نگرانی فرزندم رو دارم. منظورم از همیشه، واقعاً همیشهه. اینکه چه جوری بزرگ می شه. چه جوری می خواد در این جامعه سری بین سرها بلند کنه و واسه خودش و ما افتخارآفرینی کنه. اما عقل سالم در بدن سالم. عجب جمله ای. من تعقل و تربیت فرزندم رو تضمین می کنم ولی واسه سلامتش چه کنم؟ هوا رو چه کنم؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پنجره ی جوهری؛ جلب اعتماد با خود شناسی و رابطه با بقیه 

من یک مادر هستم. واسه فرزندم می جنگم. خیلی سخت. جنگ که سهله، براش جون میدم. حاضرم نفس نکشم تا اون نفس بکشه. من براش می جنگم. چون جنگیدنیه. حقش رو می گیرم. هر طور که هست. شده از این شهر و دیار بروم، میرم. ولی حقش رو از هوای پاک می گیرم. اون حق داره که سالم باشه. حق.

من یک مادر هستم. اگه روزی در این دنیای پر از زرق و برق و پر از صفر و یکای دیجیتالی، دستگاهی، وسیله ای، چیزی اختراع شد که هوای سالم رو واسه من نه، واسه فرزندم به ارمغان بیاره، اونو تهیه می کنم. هرچقدر هم که می خواد گران باشه. یعنی گران تر از جون فرزندم؟ این وسیله رو بهش هدیه نمی دم. من دارم آینده اش رو بهش هدیه میدم. اون که خود قراره مادر شه. من کاری می کنم که خوب نفس بکشه. خوب که نفس کشید، خوب زندگی می کنه. خوب که زندگی کرد، خوب شادی می کنه. خوب که شادی کرد، دیگر چه می خواد؟ من غیر از شادی اون دیگر چه می خوام؟

من یک مادر هستم، من یک مادر هستم، هوای پاک حق فرزندمه.

دسته‌ها: آموزشی

پاسخی بگذارید