پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین رابطه بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

عنوان کامل پایان نامه :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی بانکداری الکترونیکی 5-کارت های هوشمند 6-مدیریت روابط عمومی با مشتری (soraj –hongladarom ,2008,p6) 2-4-3 )تاریخچه بانکداری الکترونیک پول الکترونیک، برای ادامه مطلب…

By 92, ago