نحوه تنظیم دادخواست چیجوریه؟  آموزشی

 

دادخواست به معنای دادخواهی کردن،عدالت طلبیدن،تظلم و… است و شروع رسیدگی بهش در دادگاه لازمه عدالت طلبیدن و تقدیم دادخواست به دادگاه. شخصی که شروع به دادخواهی می کنه (خواهان یا مدعی) طرف مقابل خود رو به محکمه می خونه و زمان رسیدن دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه ی دعوا حساب می شه.

محاکم در صورتی می تونن به دعوا رسیدگی کنن که خواهان جدا از اینکه رعایت تشریفات و اصول شکلی و قانونی دادخواست، طبق مورد اونو به دادگاه، شورای حل اختلاف یا بقیه مراجع قانونی سپرده باشه. در مراجع قضایی که چند شعبه هست دادخواست به دفتر شعبه ی اول تسلیم می شه.

پس بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی شه و خیلی از تصمیمای دادگاه به نکاتی که خواهان در دادخواست گفته وابسته. این نوشته رو بخونین تا با نحوه تنظیم دادخواست آشنا شید.

 

شرایط شکلی دادخواست

نحوه تنظیم دادخواست چیجوریه؟  آموزشی

دادخواست که در گذشته بهش «عرض حال» می گفتن باید به زبون فارسی در روی برگای چاپی مخصوص نوشته شده باشه. اگه فردی کُرد یا ترک، دادخواست رو به زبون محلی خود بنویسه و دادخواست به زبانی غیر از فارسی نوشته شه، اینجور دادخواستی هیچوقت پذیرفته نمی شه.

این برگای مخصوص رو میشه از محل فروش اوراق قضایی واقع در همه مراجع قضایی تهیه کرد. اما شکایت کیفری رو میشه حتی به شکل شفاهی یا روی ورقه معمولی هم تنظیم کرد.

مشخصات خواهان و خونده

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و تا امکان داره شغل خواهان باید در دادخواست اشاره شه پس خواهان در دادخواست باید به طور کامل خود رو معرفی کنه.

اقامتگاه باید با تموم جزییات مثل شهر و داهات و خیابون نوشته شه تا ابلاغ به وسیله دادگاه به سهولت ممکن باشه.

هروقت نام خواهان یا محل اقامت اون در دادخواست نامعلوم باشه ظرف دو روز به وسیله مدیر دفتر دادگاه، اینجور دادخواستی رد می شه. چون قرار رد دادخواست، در این جا، بدون اخطار قبلی به خواهان صادر می شه مشهور به «قرار رد فوری» است.

اگه دادخواست به وسیله وکیل تنظیم و تقدیم شه مشخصات وکیل هم باید درج شه.

اگه خواهان یا خونده شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه ی غیرانتفاعی و…) باشه، در دادخواست باید نام و اقامتگاه شخص حقوقی به همون ترتیبی که در اداره ثبت شرکتا، ثبت شده نوشته شه.

خونده شخصیه که در دعوا مقابل خواهان قرار میگیره و دعوا علیه اون اقامه شده. در قسمت مشخصات خونده باید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خونده اشاره شه. ممکنه خونده ی دعوا افراد زیادی باشن که در این صورت مشخصات همه افراد باید درج شه. و اگه دعوا، علیه اهالی یک داهات یا شهر یا بخشی از یک شهر باشه که عده ی اونا نامحصوره در قسمت مشخصات خونده جدا از اینکه اشاره «اهالی محل…» نام یک یا چند شخص و هم شهردار یا دهدار هم باید نوشته شه.

درج دقیق اقامتگاهِ خونده بسیار مهمه چون اگه ابلاغ صورت نگیرد جدا از اینکه اینکه به خواهان اخطار می شه که آدرس خونده رو دوباره و درست اشاره کنه باعث اطاله ی قضاوت (طولانی تر شدن روند قضاوت) هم میشه. و اگه خواهان آدرس جدیدی معرفی نکنه، دادخواست اون رد می شه و هزینه های قضاوت که به صندوق دولت پرداخت کرده از بین میره و بهش عودت داده نمیشه.

در صورتی که خواهان از آدرس اقامتگاهِ خونده اطلاعی نداشته باشه می تونه مراتب رو به دفتر دادگاه آگاهی بده و دادخواست با هزینه خواهان از راه روزنامه ابلاغ می شه. بعضی وقتا ممکنه خونده پیش از اقامه ی دعوا نشانی خود رو عوض کنه تا شناسایی اون واسه خواهان امکان نداشته باشه که قانون این رو مانع جریان قضاوت نمی دونه.

تعیین خواسته و بهای اون

نحوه تنظیم دادخواست چیجوریه؟  آموزشی

موضوع یا موضوعاتی رو که خواهان طبق اون اقامه ی دعوا کرده و خود رو محقِ مطالبه اون می دونه رو «خواسته» میگن.

تعیین خواسته، مهم ترین قسمت تنظیم دادخواسته که خواسته ی خواهان از دادگاه باید به طور دقیق و روشن در این قسمت درج شه (مثلا ، محکومیت خونده به پرداخت سیصد میلیون ریال). واقعا تعیین خواسته افزون بر اینکه محدوده رسیدگی دادگاه رو مشخص می کنه، دادگاه رو از ورود به موضوعات خارج از چارچوب خواسته هم منع می کنه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پرسونا چیه و چه جوری می تونیم پرسونای مشتریان خود رو طراحی کنیم؟

مشخص نبودن خواسته در دادخواست، باعث ضبط دادخواست می شه در این صورت با فرستادن اخطار رفع مشکل از خواهان خواسته می شه که خواسته ی خود رو در دادخواست درج کنه و اگه خواهان اینجور نکنه دادخواست رد می شه.

اگه خواسته ی خواهان غیرمالی باشه، باید ۵ هزار ریال به عنوان هزینه قضاوت و ۱۰۰ ریال بهای هر برگ دادخواست تمبر باطل کنه.

هنگامی که خواهان جدا از اینکه یک دادخواست، چند خواسته داشته باشه، دادگاه در صورتی که خواستها با همدیگه رابطه کامل داشته باشن و دادگاه دارای صلاحیت همه اونا باشه به همه اونا رسیدگی می کنه وگرنه اونا رو جدا و به هرکدام به شکل جداگونه رسیدگی می کنه.

علی القاعده بهای دادخواست (ارزش ریالی خواسته) باید در دادخواست تصریح شه مگه در صورتی که تعیین بها ممکن نباشه یا خواسته ی دعوا، مالی نباشه (مثل اطاعت و تخلیه ید از عین مستأجره).

وقتی چند خواهان یک دادخواست تنظیم کنن و هرکدام قسمتی از کل رو مطالبه کنن، بهای خواسته می شه حاصل جمع تموم قسمتایی که مطالبه می کنن.

در دعاوی منافع و حقوقی که باید در زمان مشخص اخذ یا پرداخت شه، بهای خواسته حاصل تموم اقساط و منافعیه که خواهان خود رو در مطالبه اون صاحب حق می دونه.

هنگامی که خواسته ی خواهان محدود به زمان مشخص نباشه یا نا تموم باشه حاصل جمع منافع ده سال یا چیزی که رو که ظرف ده سال باید استیفا کنه، بهای خواسته ی دادخواست می شه.

تعیین بهای خواسته در دادخواست (ارزش ریالی) از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، توانایی اعتراض به رأی ارسال شده (تجدید نظر می شه یا نه)، میزان هزینه قضاوت و تعیین هزینه های اجرایی مهمه.

اگه در دعاوی مالی قیمت خواسته در زمان تنظیم و تقدیم دادخواست نامعلوم باشه (مثل اینکه میزان ضرر وارد شده مشخص نیس) مبلغ یکصد هزارریال تمبر، علی الحساب، باید الصاق و باطل شدن شه و باقی هزینه قضاوت پس از تعیین بهای خواسته و ارسال حکم اخذ می شه.

دلایل و منضمات دادخواست

نحوه تنظیم دادخواست چیجوریه؟  آموزشی

در این قسمت خواهان دلایل و قرائن مورد قبول خود رو واسه اثبات ادعایش باید قید و ضمیمه ی دادخواست کنه از سند و مدارک گرفته تا شاهد. مثلا شخصی طبق یک قرارداد مجبور به پرداخت مبلغی وجه به خواهان بوده حالا از پرداخت اون پرهیز کرده پس خواهان با دلیل به قرارداد بین شون به دادگاه مراجعه می کنه.

خواهان باید دلایل اثبات خود رو همراه با دادخواست به دادگاه تقدیم کنه.

معقوله که خواهان از همه دلایل و مدارک خود اسفاده کنه چون بعضی وقتا پیش میاد که مدعی بعضی از مدارک رو به خاطر استفاده در مراحل بعدی پیش دادگاه عنوان نمی کنه که این چیزی نادرسته چون به اصطلاح باید تموم تیرهای خود رو شلیک کنه تا یکی از اونا به هدف اصابت کنه که این عمل هم باعث سریع شدن روند قضاوت می شه و هم در کاهش هزینه دارسی واسه مدعی مؤثره.

توضیح خواسته در متن دادخواست

در این قسمت مدعی باید چیزی که رو که از دادگاه می خواد با دلیل قانونی و توضیح راجبه مدارک و مستندات توضیح بده و بهتره تا امکان داره خلاصه و مفید نوشته شده باشه.

در آخر دادخواست باید به وسیله خواهان امضا شه یا دارای اثر انگشت اون باشه. که نبود امضا باعث رد دادخواست نمی شه.

مدعی باید توجه داشته باشه که تنظیم دادخواست رو بی اهمیت و ساده نداند و بهتره اونو به دست اهل فن بسپارد تا حق اون به شکل قانونی مطالبه شه

تهیه شده در: chetor.com


۱

دسته‌ها: آموزشی