عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

استراتژی چیست؟

هیچ‏گاه پاسخ به­یک‏ سؤال تا این حد متنوع نبوده می باشد. هریک از این‏ پاسخ­ها ابعادی از موضوع را توصیف کرده می باشد:

چندلر (1962): استراتژی عبارت می باشد از»  تعیین اهداف و آرمان­های بلندمدت و اساسی یک شرکت «

چایلد( 1972): استراتژی مجموعه ای از انتخاب بنیادی یا حساس می باشد درمورد نتایج یک فعالیت و ابزار انجام آن.

کی (1999): استراتژی کسب و کار به هماهنگی بین قابلیت­های نهفته و درونی شرکت با محیط بیرونی اش می پردازد.

دراکر(1995): تصمیم­های استراتژیک را چنین تعریف می کند: « کلیه تصمیم­های مربوط به اهداف شرکت و راه­های رسیدن به آن. (همان ماخذ)

دائره المعارف بریتانیکا، استراتژی را از دید نظامی(جایی که خاستگاه اولیه آن بوده) با تعبیر «هنر برنامه‏ریزی و هدایت عملیات» معرفی کرده‏ می باشد و برای متمایز ساختن آن با تاکتیک سه‏ ویژگی«گستره بیشتر عملیاتی، دوره زمانی‏ بلندتر و جابجایی انبوه نیروها»را اظهار می‏کند. در سوی دیگر این طیف، هنری مینتزبرگ[1]‏ به عنوان ­یکی از متأخرین در این زمینه برای«استراتژی» پنج معنی پیشنهاد می‏کند: استراتژی به عنوان طرح[2]، استراتژی به عنوان تمهید[3]، استراتژی‏ به عنوان الگو[4]، استراتژی به عنوان‏ وضعیت[5] و استراتژی به عنوان‏ دیدگاه[6]. گروه مشاوران‏ بوستون[7] استراتژی را امری مربوط به‏ جایگاه سازمان در میدان­هایرقابتی می‏دانند و مشاوران مک‏کینزی[8] آن را با عبارت: «درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن» اظهار می‏کنند. (کیانی و غفاریان، 1383)

ماهیت استراتژی، تشخیص فرصتهای اصلی و تمرکز منابع در جهت تحقق منابع نهفته در آن­هاست. فلسفه استراتژی نشان می­دهد که درون مایه اصلی استراتژی، فرصت­ها هستند. بدون دستیابی به فرصت­های استراتژیک، منافع استراتژیک به دست نمی‏آید. و بدون درک آن­ها استراتژی امری کاملاً بی ثمر می باشد. ( همان ماخذ) همچنین برای دستیابی به هدف نهایی در رقابت با سیر سازمان­ها بایستی از استراتژی بهره گرفت. استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می­آورد. اگر هدف این می باشد که بهترین باشیم پس بایستی استراتژی را به گونه ای طرح ریزی نمود که ما را به سوی بهترین شدن رهنمون نماید.

ارزش یک استراتژی به دو عامل بستگی دارد: اول اینکه تا چه اندازه برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند، دوم اینکه تاچه اندازه پر کردن این فاصله برای رقیب ما هزینه در بردارد. این عوامل هر دو به ماهیت فرصت و خاستگاه آن بر می­گردد. و مقصود از فرصت، فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت ناقص می­باشد. فرصت “بالقوه” برای همه هست، اما فرصت”بالفعل” براساس قابلیت تکمیل عوامل منفعت تنها به افراد و سازمان­های خاص تعلق می گیرد. (همان ماخذ، ص 45)

[1] H.MINTZBERG

[2] PLAN

[3] PLOY

[4] PATTERN

[5] POSITION

[6] PERSPECTIVE

[7] BCG

[8] MCKINSEY

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد