سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

مفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین

محققان، تعاریف بسیاری در این زمینه ارائه داده اند که در زیر به بعضی از این تعاریف تصریح خواهد گردید:

 • زنجیره تامین مفهومی می باشد که می تواند مانند یک کانال ارتباطی از جریان های فیزیکی و اطلاعاتی بین تأمین کنندگان و مشتریان در نظر گرفته گردد. از یک دیدگاه عملیاتی، این کانال شبیه یک جریان از فعالیت ها کار می کند و این فعالیت ها گسترده و فراگیرند. بنابر این عبارت ” زنجیره ” می تواند با عبارت ” شبکه ” جایگزین گردد. (Christopher, 2005)

 

 • زنجیره تأمین یک فرایند دنباله دار، از مواد خام تا کالای ساخته شده می باشد. این شامل وظایف مختلف نظیر طراحی محصول، پیش بینی، خرید، طراحی فرایند، تولید، توزیع، فروش بازاریابی می باشد . (El-Baz, 2011)

 

 • زنجیره تامین می تواند به این شکل تعریف گردد ” شبکه ای از سازمان های وابسته و در ارتباط با هم که برای کنترل، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات از تأمین کننده تا مصرف کننده، بطور متقابل و اشتراکی با هم کار می کنند” . (Aitken, 1998)

 

 • زنجیره تأمین فرآیند یکپارچه تأمین مواد اولیه، تبدیل این مواد به محصول نهایی(از طریق تولید)، و تحویل محصول به مشتری(از طریق توزیع و یا تحویل به خرده فروشی ها و یا هر دو) می باشد. (اعتباری و پور اسفندیانی، 1384)

 

 • زنجیره تأمین بعنوان یک سیستم ترکیبی که شامل 4 فرایند یعنی برنامه، منبع، ساخت و ارائه می باشد، تعریف شده می باشد که قسمت های مختلف را مانند فراهم کنندگان مواد، تسهیلات تولیدی، خدمات توزیعی و مشتریان را از طریق فرستادن مواد جاری و دریافت اطلاعات جاری به هم متصل می کند. (Christopher, 1998)

 

 • یک زنجیره تأمین دربرگیرنده مجموعه فعالیت هایی می باشد که برای تولید یک کالا یا خدمت از تأمین کننده تا مشتری انجام می گردد. مانند برنامه ریزی و مدیریت عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه زمانبندی محصول یا خدمت، انبار کردن، کنترل موجودی و توزیع، تحویل و خدمت به مشتری. (نجفی و موحدی مهر، 1390)

2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین

اندازه گیری عملکرد عنصر پایه ای برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری مؤثر می باشد. در حقیقت سیستم های اندازه گیری، مهمترین تأثیر را جهت نظارت، افزایش انگیزه، بهبود ارتباطات و اجتناب از اشتباه در سازمان اعمال می کنند. در نتیجه این سیستم ها کمک مؤثری برای مدیران، به مقصود بازنگری و بهبود اهداف و فرایندهای تجاری فعلی سازمان به شمار می آیند. به زعم Sink، « هیچ چیزی قابل مدیریت نیست، مگر آن که اندازه گیری گردد ». ( اعتباری و پوراسفندیانی، 1384)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سنجش عملکرد می تواند اطلاعات بازخورد مورد نیاز برای عیان ساختن پیشرفت ها، انگیزه های پیشرفت و تشخیص و شناسایی مسائل و معضلات را از سیستم گرفته و به تصمیم گیران سازمان ارائه کند.

(Rolstands, 1995)

 

در مفهوم مدیریت زنجیره تامین، اندازه گیری عملکرد می تواند به تسهیل فهم عمومی و یکپارچه سازی بین اعضای زنجیره تأمین کمک کند. (Lebas, 1995) بطور گذرا نتایج ارزشیابی عملکرد در مدیریت زنجیره تامین، تأثیر استراتژی های تولید و نیز فرصت های بالقوه موجود را عیان کرده و سهولت ادغام و همکاری اعضای زنجیره را از طریق افزایش درک داخلی آن ها از فرایندهای در حال انجام سبب می گردد.  (Kuwaiti, 2004)

 

 

اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین فرایندی می باشد به مقصود تحلیل مدیریت عملکرد، جهت کاهش هزینه ها، کاهش ریسک و ایجاد امکان بهبود مستمر در ارزش آفرینی عملیات. بطور کلی سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین سازمان را قادر می سازد تا:

 

 • بازبینی، ارزیابی و کنترل عملکرد در اختیار سازمان باشد.
 • بتوان از متدولوژی و معیارهای یکسان در ارزیابی، در سطح سازمان سود برد.
 • بتوان در چارچوبی سیستماتیک تصمیم گیری نمود.(معنوی زاده و همکاران، 1385)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

 • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
 • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
 • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
 • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد