شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

­ نوآوری[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارتباط با گردشگری چهار نوع نوآوری را می­توان شناسایی نمود.

 

2-2-5-1-­ نوآوری­های محصول

کالاهایی که هر یک کاملاً جدید و یا در زمینه­های جدید هستند منتج می­گردد.

 

2-2-5-2-­ نوآوری­های فرآیند

که توسعه و بهره­برداری از تکنولوژی یا نظریه­های فنی جدید در فرآیند­های جدید تجاری را در بر         می­گیرد.

 

2-2-5-3-­ نوآوری­های مدیریت

که چهارچوب­ها را بر اساس عملکرد سازمان یافته قبلی اصلاح و بهبود می­بخشد.

 

2-2-5-4-­ نوآوری­های قانونی

که ارتباط خارجی و ظاهری بین مصرف کننده و دیگر اعضای زنجیره­ای را بالا می­برد.

 

2-2-6-­ سفراختیاری[2]

 که تمامی انواع گردشگری غیر اجباری را شامل می­گردد که معمولاً پس از انجام سفرهای اجباری که مربوط به مسئولیت­های اجتماعی و سازمانی مانندکار یا خانواده می باشد، صورت می­گیرد. این نوع سفرها به علت اینکه زمان فراغت را شامل می­شوند دلپذیر و لذت بخش هستند. این نوع سفر از طریق مطالعات بودجه بندی زمانی یا درک اندازه آزادی در انتخاب می­توانند اندازه گیری شوند.

 

2-2-7-­ گردشگری پایدار[3]

 بر گرفته از مفهوم توسعه پایدار که در سال 1987 در گزارش کمیسیون توسعه و محیط زیست سازمان ملل تعریف شده این واژه برای تمامی گونه­های گردشگری که در دراز مدت با محیط­های زیست محیطی اجتماعی و فرهنگی سازگار جهانی گردشگری، گردشگری پایدار را به عنوان مدلی از توسعه اقتصادی تعریف کرده می باشد که طراحی می­گردد تا: کیفیت زندگی مردم جامعه میزبان را بهبود بخشد، تجربه­ی نابی برای بازدید کننده به همراه داشته باشد. کیفیت محیط زیست را حفظ نماید و اجرای آن هم بستگی به جوامع میزبان و هم بازدید کنندگان دارد.

 

2-2-8-­ گردشگری ورزشی[4]

سفرها و بازدیدهایی که به انگیزه شرکت در یک مسابقه ورزشی و یا تماشای آن صورت می­گیرد.

 

2-2-9-­ شاخص عملکرد گردشگری[5]

سنجش خام اهمیت گردشگری در یک منطقه که با مطالعه نسبت تعداد تخت موجود و جمعیت ساکن سنجیده می­گردد.

[1]– Innovation

[2]– Discretionary travel

[3]–  Sustainable tourism

[4]–  Sports tourism

[5]–  Tourist function index

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1-­ اهداف کلی

1-­ شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

2-­ مطالعه تأثیر و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان

1-3-2-­ اهداف جزئی

1-­ تاثیر مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام

2-­ مطالعه عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها

3-­ مطالعه نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام  با فرمت ورد