شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

در میان همه وظایف مدیریت، برنامه ریزی از اساسی‌تر‌ین آن­هاست که مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می­سازد. جمعیت رو به افزایش امروز، بهره گیری بی رویه از منابع طبیعی، بکارگیری امکانات اقتصادی، فیزیکی و اجتماعی به مقصود رفاه و ارتقای سطح زندگی از طرفی، و از طرف دیگر انفجار علم و تکنولوژی و نیز انفجار ارزش­ها از پدیده­های بارز و بسیار حساس عصر ما بوده و سازمان­هارا تحت تأثیر قرار می­دهند، و وجود این عوامل  بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می‌افزاید. در صورت عدم بکارگیری برنامه ریزی در سازمان، فعالیت­ها بسیار کند و پرهزینه می­گردد. پس اتلاف زمان، منابع و کاهش کارایی و بهره وری سازمانی و در نهایت کاهش رضایت شغلی و عدم تحقق اهداف شخصی و سازمانی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب برنامه ریزی در جهان امروز پدیده ای اجتناب ناپذیر می باشد چراکه می­توان با برنامه ریزی در مورد چگونگی بهره گیری از منابع سازمان تصمیم­گیری نمود و هر سیستمی ­برای پایداری و بقای خود بایستی به این مسئله توجه خاصی داشته باشد. لیکن اهمیت برنامه ریزی را می­توان به موارد زیر نسبت داد :

 1. ارائه­یک چهارچوب واحد برای تصمیم گیری در سازمان.
 2. کمک به تشخیص فرصت­ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل.
 3. ارائه معیارهایی برای عملکرد شخصی و سازمان.
 4. تعیین کننده جهت و اهداف سازمان.
 5. کنترل سازمان از طریق بودجه بندی آن.
 6. صرفه جویی در وقت، منابع مالی، مادی و انسانی.
 7. عاملی برای افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان (کافمن، 1374)

 3-2-2 اصول برنامه‏ریزی

در برنامه‏ریزی سه اصل بایستی همواره رعایت گردد؛ آن سه اصل‏ عبارتند از:

 1. اصل انعطاف‏پذیری: برنامه‏ریزی بایستی منطبق با نیازهای ‏­یک مؤسسه و سازمان باشد. هیچ طرح‏ ایده‏آل و جامع و منحصر بفردی از استراتژی­ها، سیاست­ها و برنامه‏های‏ عملیاتی وجود ندارد که طرح و برنامه‏های­یک مؤسسه را بتوان با آن‏ سنجید.
 2. اصل تجدیدنظر: زیرا هیچ‏گونه‏ تضمینی برای انجام آن چیز که در برنامه‏ریزی پیش‏بینی شده می باشد، وجود ندارد، لذا بعد از برنامه‏ریزی‏ نباید آینده‏نگری و پیش‏بینی آینده را کنار گذاشت. در طی دوره اجرای‏ برنامه‏ها، بایستی در زمان­های مختلف‏ در برنامه تدون شده تجدیدنظر نمود و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را به‏ اقدام آورد.
 3. اصل در نظر داشتن تعهدات و امکانات: در برنامه‏ریزی بایستی به‏ تعهدات و امکانات مؤسسه توجه نمود و براساس امکانات و زمان کمتر از تعهدات برنامه‏ریزی نمود. اصل‏ تعهدات در واقع افق برنامه را مشخص‏ می‏کند. (اسماعیل پور، 1386)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
 4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه