سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

عوامل محتوایی

تعریف مفهومی : متغیرهای محتوایی بر متغیرهای ساختاری اثر می‌گذارند و از نحوه ترکیب و درآمیختن آنها طرح‌های ساختاری به وجود می‌آید(طاهری،عصمت السادات،1391).

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از استقلال و خودمختاری : که به اندازه دخالت دارای تاثیر دستگاههای دولتی، اندازه طرفداری دستگاه های دولتی(اعتباری، فنی و ….) ، آموزش، کارآموزی و اطلاع رسانی: به برگزاری برنامه های آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندسازی مدیران و کارکنان، برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با توسعه اشتغال، همکاری(درون سازمانی و برون سازمانی): به اندازه همکاری و تبادل اطلاعات درون سازمانی، اندازه برخورداری از ارتباطات درون سازمانی قوی، اندازه همکاری مراکز بسیج در ارتباط با توسعه اشتغال. مشارکت و توسعه: به اندازه مشارکت بسیجیان در زمینه اشتغال در جامعه، اندازه خدمات ارائه شده به جامعه، اندازه طرفداری جامعه در ارتباط با توسعه. در نظر داشتن اخلاق کاری : که به اندازه در نظر داشتن وجدان کاری ، اندازه تعهد بسیجیان به سازمان و فعالیت های کاری ، در نظر داشتن اخلاق کاری و ارزش های جامعه تصریح دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6-4- عوامل ساختاری

تعریف مفهومی : ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای می باشد که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و متناسب می گردد(طاهری،عصمت السادات،1391).

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از اندازه سنجش : مدیریت هسته های علمی : که به اندازه تشکیل گروهای علمی تخصصی، اندازه برگزاری مسابقات علمی گروهای علمی تخصصی، اندازه نظارت بر فعالیت های علمی، اندازه کاربردی و عملیاتی کردن نتایج علمی و تحقیقاتی، اندازه بهره گیری از متخصصان و اساتید برجسته، ساختار مالی : اندازه دقت در بودجه بندی و برنامه ریزی مالی در مراکز علمی، اندازه سیاستگذاری های تأمین اعتبار در مراکز علمی، پرداخت تعهدات مالی، اندازه استقلال مالی، اندازه سرمایه گذاری، تشکیل مشاوره متخصصان : که به اندازه بهره گیری از مشاوره و مشارکت خبرگان، تشکیل انجمن های علمی و تخصصی، برخورداری از مشاوران و متخصصان در کلیه امور، تشکیل مراکز تحقیقاتی: که به اندازه توجه سازمان بسیج به پژوهش و توسعه(R & D)، اندازه ارتباط اثربخش بین واحد پژوهش و توسعه، دسترسی به کارکنان متخصص برای واحد پژوهش و توسعه، اندازه بهره گیری از سیستم های دقیق و پیشرفته، راه اندازی مراکز رشد:که به اندازه نیاز به فعال بودن مراکز رشد، استقرار مراکز رشد ، اندازه تشکیل مراکز پرورش استعدادها و ایده ها ، سیستم اطلاعات و رایانه : که به اندازه بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت ، اندازه بکارگیری فن آوری اطلاعات(IT)، اندازه به روز شدن منظم داده های موجود در سیستم اطلاعات ، اندازه بکارگیری سیستم های کارآمد و بروز اطلاعات و رایانه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد