سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

اهداف پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

 • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
 • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
 • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
 • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

 

1-6 سوال های پژوهش

 

در پژوهش حاضر به دنبال ارائه پاسخ های منطقی و مبتنی بر اصول علمی، برای سوالات زیر می باشیم:

 

 

سوال اصلی:

 • چگونه می توان کارایی روابط بین سازندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو را در زنجیره ارزش ساز گروه سایپا تبیین نمود؟

 

سوالات فرعی:

 • کارایی زنجیره های مورد مطالعه به چه اندازه می باشد؟
 • اندازه ناکارایی زنجیره ها چقدر می باشد؟
 • واحدهای مرجع(الگو) هرکدام از واحدهای ناکارا کدامند؟
 • رتبه بندی واحدهای کارا چگونه می باشد؟

1-7 روش پژوهش

روش پژوهش به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله می باشد. (خاکی، 1389، 201) تحقیقات را با معیارهای مختلف، دسته بندی می کنند مانند:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

 • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
 • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
 • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
 • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد