عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

ویژگی­های برنامه ریزی استراتژیک

 1. برنامه ریزی استراتژیک، انعکاسی از ارزش­های حاکم بر جامعه می باشد. جهان بینی­ها، اعتقادات وسنتهای جامعه در برنامه ریزی استراتژیک منعکس می­گردد.
 2. برنامه ریزی استراتژیک معطوف به سؤالات اصلی و مسائل اساسی سازمان­ها می باشد. سؤالاتی از این قبیل « برنامه­های امروز سازمان چیست؟» و « برنامه­های آتی چه بایستی باشد؟ ».
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. برنامه ریزی استراتژیک با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبیین رسالت­های سازمان، مدیران را در انجام فعالیت­هایشان هم جهت و متناسب می­سازد.
 5. برنامه ریزی استراتژیک دارای دید دراز مدت می باشد و افق­های دورتری را در سازمان مطرح می­سازد.
 6. برنامه ریزی استراتژیک، عملیات و اقدامات سازمان را در دوره­های زمانی نسبتاً طولانی متناسب نموده و به آن­هاپیوستگی و انسجام می­بخشد.
 7. برنامه ریزی استراتژیک در سطوح عالی سازمان شکل می­گیرد، زیرا در این سطح می باشد که تقریباً به گونه همه جانبه ای اطلاعات لازم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکز می باشد.
 8. برنامه ریزی استراتژیک، فراگیر بوده و برنامه­های عملیاتی سازمان را در بر می­گیرد و به آن­ها جهت می­بخشد.
 9. برنامه ریزی استراتژیک، امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی سازمان را مد نظر دارد و با در نظر داشتن آن­ها پیش بینی­های خود را انجام می­دهد. (دهکردی و سلمانپور خویی؛ 1385)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
 4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد