عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

انواع گرایش­های برنامه ریزی

1  ارتجاعی: گذشته نگر[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2  غیرفعال: حال[2]

3  فعال: آینده[3]

4  تعاملی[4]: در نظر گرفتن گذشته / حال و آینده

1-6-2-2 گرایش ارتجاعی ( گرایش به گذشته)

گذشته‏گرایان وضعیت گذشته را نسبت به حال ترجیح می‏دهند و بر این باور هستند که امور از بد به سوی بدتر شدن می‏رود. پس آن­ها نه‏ فقط در برابر تغییرات مقاومت نشان می‏دهند، بلکه کوشش می‏کنند تا‏ تغییرات قبلی را خنثی کرده و به موقعیتی بازگردند که در گذشته‏ داشته‏اند. آن­ها معمولا افسوس«روزهای خوب گذشته»را می‏خورند، تمایلی که آن­هانسبت به گذشته دارند، فلسفه مدیریت آنان را واپس‏گرا می‏سازد.

گذشته‏گرایان بیشتر تحت تأثیر نفرت‏هایشان حرکت می‏کنند تا عشق‏هایشان. جهت‏گیری آنان بیشتر جبرانی ‏می باشد  نه خواستاری‏. آن­ها بیشتر کوشش می‏کنند که از ناخوشایندها بپرهیزند نه اینکه خویشاندها را بدست آورند. آن­ها در هر پیشنهادی تازه‏های کمی ­می‏بینند و تازه‏های‏ کمتری برای آنان شایستگی پذیرش دارد. از آنجا که تغییرات تکنولوژیک بسیار عیان می باشد و‏ همیشه پیچیدگی تکنولوژی در گذشته کمتر از حال بوده می باشد، تکنولوژی‏ در نظر گذشته‏گرایان عامل اساسی گرفتاری­ های آن­هاست. آن­ها هنر را بر علم‏ ترجیح می‏دهند،در برخورد با مسائل بر عرف‏، کشف و شهود و قضاوت‏های مبتنی بر تجربه‏ طولانی متکی می‏شوند. در نظر آنان هرقدر تجربه بیشتر باشد بهتر می باشد. به همین دلیل آنان برای ارشدیت، بی‏جنبشی، سن، پایگاه سازمانی و مسئولیت‏های متناسب با آن­ها ارزش فراوان قائل‏ هستند.

گذشته‏گرایان پیچیدگی را دوست ندارند و کوشش می‏کنند که از آن‏ بپرهیزند. آنان سیستم‏های پیچیده را به مسائل ساده که راه‏حلهای ساده نیز دارند(راه‏حلهایی که تجربه شده و درست هستند)تجزیه می‏کنند. آن­ها کسانی هستند که برای همه مسائل راه‏حل پیشنهاد می‏کنند اما برنامه‏ریز نیستند. کوشش می‏کنند که گذشته را با تخریب وضعیت پیچیده‏ای که‏ فکر می‏کنند محصول برنامه‏ریزی دیگران می باشد بازگردانند.

برخلاف حال‏گرایان، گذشته‏گرایان سوار بر موج نمی‏شوند، آن­ها کوشش می‏کنند بر خلاف جهت موج به سوی ساحل آشنا شنا کنند. پس تعجب‏آور نیست که این توجه زمانی موفقیت‏آمیز بوده باشد، اما امروز تعداد موسسات و سازمان­هایی که چنین رویه‏ای را بپذیرند رو به‏ کاهش می باشد. ( ایکاف، 1371)

[1] Reactive

[2] Inactive

[3] Proactive

[4] Interactive

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد