عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

گرایش فعال ( آینده گرایی): سبک فراگیر مدیریتی

طرفداران این نوع گرایش از بازگشت به  وضعیت پیشین ­یا رضایت دادن به حال، خشنود نیستند. آن­ها به شدت عقیده دارند که آینده از حال و گذشته بهتر خواهد بود. پس دوست دارند تغییر را شتاب دهند و از فرصت­های   ناشی از آن بهره گیرند. آن­ها عقیده دارند که تکنولوژی عامل اصلی تغییر می باشد. آن­ها به عکس غیر فعالان به کار متوسط رضایت نمی­دهند. و شیفته روش­های علمی­مقداری، مثل برنامه ریزی خطی، طرح ریزی، تجزیه و تحلیل ریسک و… هستند. فعالان بیشتر به آزمایش تکیه می­کنند و به تجربه اهمیت نمی­دهند، رویکرد خلاقانه دارند و تمایل به پیشگام بودن در شیوه­های نو دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی در­یک سازمان فعال عبارت می باشد از پیش بینی آینده و آماده شدن برای آن و به بیانی دیگر برنامه ریزی امروز برای کاری که در آینده بایستی انجام گردد. فعالان بیشتر نگران از دست دادن فرصت هستند  تا اینکه نگران ارتکاب اشتباه باشند. سبک برنامه ریزی آن­ها به صورت از بالا به پایین می باشد. آن­ها آرمانگرا هستند و چیزی فراتر از بقا می­خواهند و به دنبال شکار فرصتها  در جهت بهبود وضعیتشان می­باشند. با این حال آینده گرایان برای آینده برنامه ریزی می­کنند، اما آینده را برنامه ریزی نخواهند نمود. آینده گرایان ن در پی تغییر درون سیستم هستند و نه تغییر خود سیستم­ یا محیط آن. لذا آن­ها می­خواهند سوار بر موج متلاطم باقی بمانند و نه آنکه برخلاف موج حرکت کنند. (علی احمدی، 1388)

4-6-2-2 گرایش تعاملی

طرفداران برنامه ریزی تعاملی بر آن هستند که آرمان آینده بایستی بسی بهتر از حداکثر توانایی کنونی باشد. پس، گرایش تعاملی به جای بها دادن به بهترین عملکرد در زمان مشخص و تحت شرایط مشخص، به بهبود عملکرد در طول زمان ارج می­نهد. هدف آن حداکثر کردن توانایی ­یادگیری و سازگارکردن­ یعنی توسعه می باشد. گرایش تعاملی تنها گرایشی می باشد که به توسعه فرد، سازمان، اجتماع و بهبود کیفیت زندگی می­انجامد.

گرایش تعاملی، گذشته، حال و آینده را به عنوان بخش­های مجزا اما جنبه­های غیرقابل تفکیک که بایستی برای آن برنامه ریزی نمود می­شناسد. هر شرکت کننده فرصت می­یابد تا به درک خود نسبت به اینکه رفتارش چگونه بر عملکرد کل اثر می‌گذارد و درنتیجه این عملکرد را بهبود می­بخشد بیفزاید. به بیانی دیگر، هرکس که با سیستمی ­سروکار دارد­ یک­ یاری دهنده بالقوه در طراحی مجدد آن می باشد زیرا که فایده اصلی برنامه ریزی تعاملی از طریق مشارکت در آن به دست می‌آید. این حالت توسعه فردی و سازمان را تسهیل می­کند. این توسعه، بدون در نظر داشتن نتیجه­ی کار در فرایند مشارکت روی می‌دهد. در چنین زمینه ای می باشد که کار، بازی و ­یادگیری در هم تنیده می­گردد و توسعه به بار می­نشیند. پس، برنامه ریزی تعاملی پارادایم طراحی­یک آینده مطلوب و کشف راه­های رسیدن به آن پیش روی پارادایم پیش‌بینی و آمادگی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد