عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال

بشر در کوشش های خود همواره کوشش دارد یکی از نیازهای خود را ارضا و به غایت مطلوب خود نزدیک گردد. همه ما به گونه غریزی از بیکاری همیشگی رنج می بریم و فراغت بیش از حد را کسل کننده می پنداریم. به تعبیری لذت فراغت بدون کار و اشتغال سنجیده نمی گردد. رفتار آدمی در محیط کلی زندگی در مشاغل مختلف معلول عوامل متعددی می باشد. عوامل مزبور اعم از مادی و غیرمادی بر رفتار شغلی افراد تاثیر نموده آثار و عوارض جسمانی و روانی گوناگونی را موجب می شوند. محرک ها و عوامل مادی محیط کار نظیر نور، صدا، رطوبت، گرما و سرما بر رفتار فرد در محیط کار تأثیر بسزایی دارند. هر شخص اگرچه ویژگی های شخصیتی و آمادگی ها و تمایلاتش را با خود به محیط کار می آورد اما رفتار وی بیش از هر عامل دیگر تحت تاثیر نوع شغل و شرایط کار و چگونگی ارتباط مستقر کردن با سایر آدمیان در محیط کار قرار می گیرد. یک شخص ممکن می باشد ضمن کار، دچار حالات مختلفی نظیر احساس رضایت یا عدم رضایت، امنیت یا عدم امنیت، فشار یا استرس و ناکامی گردد و متناسب با هر حالت، رفتار شغلی خاص را بروز دهد. به عنوان مثال کم کاری یا غیبت کند، از شغل خود صرفنظر کند و به امید وضعی بهتر از یک شغل به شغل دیگر روی آورد و احتمالا نشانه هایی از اختلا لا ت روان تنی را ظاهر سازد. با وجود تفاوت های فردی بین بشر ها از نظر جسمانی، اجتماعی هر فرد می تواند با نوع خاصی از مشاغل حداکثر سازش را داشته باشد. جامعه برای تداوم حیات خود به کار نیاز دارد. این نیازها از قرن ها پیش موجود بوده و در آینده هم وجود خواهد داشت. کار قسمت اعظم از اوقات زندگی هر فرد را به خود اختصاص می دهد. حتی در جامعه بدوی هرکس مجبور به انجام کاری بوده می باشد و بایستی قسمتی از وظایف محوله در جامعه خود را به عهده می گرفت. بشر برای ادامه حیات و نیز ارضای نیازهایش بایستی به کار اشتغال ورزد. احراز هر شغل به اندازه معینی از رشد و توانایی ذهنی نیازمند می باشد. به گونه کلی توانایی ذهنی برای انتخاب، آمادگی و اشتغال ضرورت تام دارد.

رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل می باشد زائیده عوامل نظیر شرایط محیط کار، روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی، احساس روانی می باشد که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد. کارآیی و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که بایستی در توسعه جامعه مورد توجه دقیق قرار گیرند. مطالعه و مطالعه تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع سنتی به جوامع صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته می باشد. هر فردی کوشش دارد شغلی را انتخاب کند که علا وه بر تأمین نیازهای مادی، از نظر روانی نیز او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب، مطالعه فردی و مطالعه خصوصیات و افکار و عقاید افراد شاغل در مورد کار و شغلشان و ثبت علت رضایت یا عدم رضایت آنها نسبت به شغل خود لازم و ضروری می باشد و در این راستا داشتن اطلاعاتی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم می باشد. کار کردن و داشتن شغل از ضروریات فردی و اجتماعی می باشد. هر انسانی سرانجام بایستی عهده دار شغلی گردد و بدین وسیله به اداره زندگی خویش بپردازد و به جامعه خدمت کند. دوام جامعه به اندازه کار افراد بستگی دارد جوامعی پیشرفت می کنند که افراد آن در اشتغال کارآمدتر باشند. کار فعالیتی نسبتاً همیشگی می باشد که به تولید کالا یا خدمات می انجامد و برای آن دستمزدی در نظر گرفته می گردد. قسمت عمده ای از نیازهای آدمی ضمن کارکردن تامین می گردد و بشر به مقصود تأمین همین نیازهاست که به کار روی می آورد. کار یکی از ابعاد سلامت روانی بشر را تشکیل می دهد. کار کردن وسیله ای می باشد برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران. بشر موجودی اجتماعی می باشد. آدلر (۱۹۶۳) معتقد می باشد کار کردن وسیله ای برای ایجاد ارتباط با دیگران می باشد. به نظر آدلر بشر از طریق کار کردن به ایجاد روابط اجتماعی موفق می گردد و بدینوسیله مورد تأیید دیگران قرار می گیرد(طاهری ،1391،ص32).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد