عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکنیک­های تدوین و تنظیم استراتژی

 • مدل BCG
 • مدل GE
 • مدل هوفر
 • مدل DPM
 • مدل ADL
 • مدل SPACE
 • مدلSWOT

1-5-3-2 مدل BCG

 ابتدایی‏ترین و ساده‏ترین شکل از تجزیه و تحلیل سبد تولیدات، آرایه سهم رشد گروه مشاوران بوستن معروف به  B.C.Gاست‏. (هندرسون[1]، 1997) برای تجزیه و تحلیل سازمان براساس این روش، مدیران تجارت و کسب و کار خود را مورد مطالعه قرار می‏دهند و آن را به بخش­ها­ یا تولیدات و ­یا بازارها و­یا واحدهای تجاری مختلف تقسیم می‏کنند. سپس سهم بازار خود در­یک طبقه قرار می‏دهند. آن چیز که به دست می­آید در واقع سهم نسبی بازار آن محصول،­ یا بخش و­یا واحد تجاری می باشد که در طول محور افقی شکل نسبی بازار آن محصول،­یا بخش و­یا واحد تجاری می باشد که در طول محور افقی شکل نشان داده شده می باشد. اگر سهم نسبی بزرگتر از عدد­یک باشد، نشان دهنده آن می باشد که‏ سازمان بر بازار مورد نظر احاطه دارد. اگر سهم کمتر از عدد­یک باشد بدین معناست که سازمان از نظر توان رقابتی در بازار بسیار ضعیف می باشد. سهم نسبی بازار­ یک معیار اندازه‏گیری برای محاسبه توان رقابتی مؤسسه در ارتباط با آن تولید، بخش ­یا واحد تجاری می باشد‏، زیرا سهم نسبی بالا گویای آن می باشد که مؤسسه در مقایسه با رقیب اصلی(نزدیک) خود در قسمت پایین منحنی تجربه قرار دارد.

مدیران بایستی نرخ رشد در تقاضای محصول ­یا بخش ­یا بازار را که در محور عمودی شکل نشان داده شده می باشد محاسبه کنند. نرخ رشد، معیار مناسبی برای اندازه‏گیری اندازه جذابیت بازار می باشد،­ یعنی مرحله‏ای از رشد که مؤسسه به آن دست­یافته می باشد. نرخهای رشد سریع‏ اظهار‏کننده­ی کارآفرینی و­ یا به سخنی دیگر، مراحل رشد و تکامل می باشد. پس برای هر محصول، بازار­ یا تجارت، سهم بازار و رشد بازار از راه نقطه بر روی آرایه­ یاد شده مشخص می‏گردد که در نمایشگر 1-2  نشان داده شده می باشد.

 • علامت سؤال-محصولات، بخش­های بازار ­یا واحدهای تجاری می باشد که به سرعت در حال رشد می باشد و شرکت در زمینه آن­ها سهم نسبی‏ پایینی دارد. چرخه حیات محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که علامت سؤال نیاز به سرمایه‏گذاری سنگینی دارد و احتمال اینکه تا مدتی سودی به دست نیاید، هست. همچنین ممکن می باشد با رقیبان قوی روبه‏رو گردد. این خانه علامت سؤال نامیده‏ شده می باشد، بدین سبب که مؤسسه بایستی برای تصمیم‏گیری درمورد اینکه آیا چنین سرمایه‏گذاری را انجام دهد ­یا نه، بایستی ترغیب گردد.

ستاره-محصولات، بازارها و­یا تجارت­هایی می باشد که به سرعت در حال رشد می باشد و مؤسسه سهم نسبی بالایی در آن دارد. چرخه حیات‏ محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که این محصولات به سرمایه‏گذاری سنگینی نیاز دارد(جریان نقدینگی منفی)، اما می­تواند سود زیادی به دست آورد. این استراتژی اظهار‏کننده آن می باشد که کوشش­ها و سرمایه‏گذاری بایستی روی ستاره‏ها متمرکز گردد.

[1] Handerson, 1970

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
 4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد