سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

– اشتغال و عوامل اقتصادی

در توجه اساسی به اشتغال عوامل اقتصادی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرند، زیرا اگر این طور نباشد ممکن می باشد درحال حاضر که مشکل بیکاری به وضع حادی رسیده با ارائه راه حلهای مقطعی و بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفه های اقتصادی و با سرمایه گذاری، فرصتهای شغلی چدیدی ایجاد گردد که به علل مختلف ناپایدار بوده و در آینده علاوه بر تشدید بحران بیکاری، باعث بحرانهای اقتصادی – اجتماعی نیز بشوند. بر این اساس چند مسأله مهم اقتصادی که با در نظر داشتن آنها بایستی مشکل اشتغال مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد، مطرح گردید:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کاهش تصدی دولت و افزایش تأثیر مردم در اقتصاد و بهره گیری از امکانات ایجاد شده در بخش غیر دولتی و بهره گیری از کار آفرینان در جهت توسعهُ اقتصادی کشور
 • ضرورت کاهش تأثیر صادرات نفت خام در اقتصاد و تقویت صادرات غیر نفتی
 • افزایش رقابت و بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور
 • در نظر داشتن وضعیت رکود تورمی(Stagflation) که در حال حاضر بر اقتصاد کشور سایه افکنده و اعمال سیاستهای مناسب به مقصود مقابله با این پدیده
 • در نظر داشتن فرا رسیدن عصر فراصنعتی در جهان و اثرات آن بر اشتغال در آینده
 • موارد فوق در این جا به صورت اختصار تشریح می گردد.

2-1-9-1- کاهش تصدی دولت

در اقتصاد دولتی معمولاً دولتها به جای مردم تصمیم می گیرند و به وکالت از طرف مردم داراییهای آنها را اداره می کنند. بخشی از آن را به صورت یارانه به مردم منتقل می کنند و بخش دیگری را نیز به صورت سرمایه گذاری در بخشهای زیر ساختاری مانند راه، ارتباطات، آموزش و غیره به مردم انتقال می دهند. به این طریق به جای مردم تصمیم گیری و سرمایه گذاری و هزینه کرده و حق انتخاب را از مردم سلب می کنند. به اظهار دیگر به پرداخت یارانه و در عوض پایین نگه داشتن درآمد مردم را به سوی مصرف بیش از حد کالای یارانه ای و ترک کالاهای غیر رایانه ای هدایت می کنند. از طرف دیگر به علت پایین بودن درآمدها، عملاً خانوارها قادر به پس انداز و سرمایه گذاری نیستند، به تعبیری دولت به جای آنها این سرمایه گذاری را بر عهده گرفته می باشد.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده که در این نوع سرمایه گذاریها به علت تأثیر و غلبه مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی تصمیم بهینه اقتصادی اتخاذ نمی گردد و باعث پایین آمدن بهره وری شده و به تدریج باعث کاهش در آمد سرانه و فقر نسبی بیشتر افراد جامعه در دراز مدت خواهد گردید علل پایین بودن بهره وری بخش دولتی در پژوهشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که بعضی از این علتها عبارتند از:

 • بوروکراسی شدید دولت مانع اتخاذ تصمیمات سریع و به هنگام در نوآوری و سود آوری می گردد.
 • عدم حساسیت به نیازهای بازار و مصرف کنندگان، عدم بهره گیری بهینه از نیروی کار، عدم امکان ورشگستگی، وجود حالت انحصار، بی ثباتی در مدیریتها و کاهش انگیزه برای اخذ تصمیمای راهبردی و دراز مدت، تعقیب هدفهای چندگانه غالباً متناقض با یکدیگر.

علاوه بر مسائل فوق، اصولاً افزایش تصدی دولت در مسائل مختلف باعث معضلات دیگری نیز می گردد که اهم آنها عبارتند از:

 • زیان دهی واحدهای دولتی باعث کسری بودجه و فشارهای توری و عدم امکان پرداختن بهتر به وظایف حاکمیت دولت می گردد.
 • از آن جا که مدیران شرکتها مدیران دولتی می باشند، از عنوان دولت برای گرفتن تسهیلات و بهره بری از سایر رانتها بهره گیری نمود و در صورت تخطی و محاکمه آنها، دولت خود زیر سوال می رود، حال آن که دولت بسیار راحت تر می تواند بر بخش خصوصی نظارت داشته و در صورت تخطی مدیران این بخش باعث تقویت دولت گردد.
 • دولت به علت الزام به تأمین مالی شرکتهای دولتی، سیاستهای پولی نامناسبی اتخاذ می کند و شرکتهای دولتی نیز با مستهلک کردن منابع پولی دولت، اجازه بهره گیری بخش خصوصی از این تسهیلات را به شدت کاهش می دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

 • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

 • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد