عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

ویژگی‌های برنامه ریزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر می باشد:

 1. تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه
  2. جمع‌آوری اطلاعات
  3. مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید
  4. تعریف اهداف
  5. تأمین مقدمات
  6. پیش‌بینی شرایط آینده
  7. ساخت زنجیره‌های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی
  8. رتبه‌بندی و انتخاب گزینه‌ها
  9. تعریف سیاست­ها
  10. تعریف معیارهای ابزار ارزیابی برنامه (www. bahar. co. ir)

 2-2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

در میان همه وظایف مدیریت، برنامه ریزی از اساسی‌تر‌ین آن­هاست که مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می­سازد. جمعیت رو به افزایش امروز، بهره گیری بی رویه از منابع طبیعی، بکارگیری امکانات اقتصادی، فیزیکی و اجتماعی به مقصود رفاه و ارتقای سطح زندگی از طرفی، و از طرف دیگر انفجار علم و تکنولوژی و نیز انفجار ارزش­ها از پدیده­های بارز و بسیار حساس عصر ما بوده و سازمان­هارا تحت تأثیر قرار می­دهند، و وجود این عوامل  بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می‌افزاید. در صورت عدم بکارگیری برنامه ریزی در سازمان، فعالیت­ها بسیار کند و پرهزینه می­گردد. پس اتلاف زمان، منابع و کاهش کارایی و بهره وری سازمانی و در نهایت کاهش رضایت شغلی و عدم تحقق اهداف شخصی و سازمانی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب برنامه ریزی در جهان امروز پدیده ای اجتناب ناپذیر می باشد چراکه می­توان با برنامه ریزی در مورد چگونگی بهره گیری از منابع سازمان تصمیم­گیری نمود و هر سیستمی ­برای پایداری و بقای خود بایستی به این مسئله توجه خاصی داشته باشد. لیکن اهمیت برنامه ریزی را می­توان به موارد زیر نسبت داد :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
 4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد