سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

1 مقدمه

شرکت های زیادی برای بهبود مستمر، از مدیریت زنجیره تأمین به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت رقابتی خود بهره گیری می کنند. (Lee & Billington, 1992) عملکرد مناسب زنجیره تأمین تأثیر کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف بویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تأمین در بهبود مستمر عملکرد آن توصیه می گردد. (معنوی زاده و همکاران، 1385)

مدیریت و ارزیابی عملکرد فرایندهای زنجیره تامین در شرکتهای بزرگ و گروههای صنعتی بالاخص صنایع خودروسازی دارای تأثیر مؤثرتری می باشد. (اعتباری و پور اسفندیانی، 1384) توجه خاص اقتصاد ایران به صنعت خودرو و رشد سریع این صنعت در ایران از یک سو، وجود رقبای داخلی و احتمال ظهور رقبای خارجی از سوی دیگر لزوم سنجش عملکرد سازندگان با شاخص های رقابتی و شناسایی و بهبود نقاط ضعف آنها را چندین برابر می نماید. (سلمان زاده و جوانروح، 1383)

 

یکی از متدهای ارزیابی عملکرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. این روش یک روش ناپارامتری می باشد که امکان اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری را بدون تعیین نوع تابع تولید و یا اهمیت ورودی ها و خروجی ها ( اهمیت عوامل مختلف ) میسر می سازد. (امین دوست و کتابی، 1386) لذا با در نظر گرفتن این مطلب که زنجیره تأمین شبکه ای از اعضای در ارتباط با هم می باشد، در این پژوهش از یک نوع روش DEA شبکه ای، برای برخورد با تعاملات درونی زنجیره تأمین بهره گیری می گردد.

 

در این فصل به اهمیت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین و نیز تکنیک DEA و مدل های آن پرداخته می گردد. سپس مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین، با بهره گیری از DEA اظهار می گردد. همچنین روش DEA شبکه ای، انواع ساختارها و مدل های آن و اختصار تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ارائه می گردد و در ادامه فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای و انواع متدهای DEA برای ارزیابی آنها مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

2-2 مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بعنوان یک واژه رایج علمی و مدیریتی در سال 1982 توسط اولیور و وبر برای توصیف یک سیستم کنترل سلسله مراتبی برای مواد، اطلاعات و جریان های مالی در یک شبکه چند بعدی بالقوه از نهادهای تصمیم گیری مستقل، معرفی گردید. (Agrell & Hatami, 2011)

 

مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از تمام فعالیتهای شرکت (اعم از راهبردی و عملیاتی) می باشد که هدف آن یکپارچه سازی تأمین کنندگان، سازندگان، توزیع کنندگان و انبارداران و نیز تولید و توزیع صحیح و مناسب محصولات از لحاظ تعداد، محل، زمان و هزینه در راستای ارضای نیازهای مشتری می باشد.  (Poirier & Reiter, 1996)

 

 

بعضی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:

 

 

  • کاهش اتلاف و فعالیت های بدون ارزش افزوده مانند: کاهش هزینه یا کاهش موجودی ها
  • افزایش مسـؤلیت پذیری در قبال خدمت به مشتری
  • بهبود ارتباط زنجیره تأمین ( سرعت، صحت و تسهیم اطلاعات)
  • کاهش زمان چرخه تولید (توسعه محصول جدید، زمان تأخیر عرضه)
  • بهبود هماهنگی کوشش ها ( بهبود مستمر، درک اهداف).

 

 

 به گونه اختصار می توان گفت که مدیریت زنجیره تأمین شامل سه بخش عمده یعنی تهیه و تدارک، تولید و توزیع می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد