عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

مزایا و محدودیت­های برنامه ریزی استراتژیک

یکی از مزایای برنامه ریزی استراتژیک، ­هادی بودن آن می باشد. این نوع برنامه ریزی، جهت و مسیر فعالیت­ها و عملیات سازمان را مشخص ساخته و بعنوان راهنمای سازمان اقدام می­کند. برنامه ریزی استراتژیک در تصمیم گیری، تأثیر راهنما را داشته و کار تجزیه و تحلیل و ارزیابی را ساده می­سازد.

برنامه ریزی استراتژیک مخاطرات تصمیم­گیری را کاهش داده و توفیق اقدامات مبتنی بر استراتژی­های مصوب را تضمین می­کند. و با توجه بلند مدت به پیش بینی آینده می­پردازد، لذا اطلاعاتی را در خود دارد که برای اقدامات درازمدت مدیران، بسیار مفید می­باشد. برنامه ریزی استراتژیک تأثیر متناسب کننده بین برنامه­های عملیاتی سازمان را نیز انجام می­دهد و اقدامات واحدهای مختلف را در­یک مسیر جهت می­بخشد.

از محدودیت­های برنامه ریزی استراتژیک می­توان به هزینه­های انجام آن تصریح نمود. به علت هزینه­های نسبتاً بالایی که برای برنامه ریزی استراتژیک مورد نیاز می باشد، اغلب سازمان­های کوچک امکان بهره گیری از آن را پیدا نمی­کنند. از نظر زمانی نیز این نوع برنامه ریزی احتیاج به زمانی طولانی دارد. سازمان­هابرای برنامه ریزی استراتژیک بایستی مدت زمان زیادی وقت صرف کرده و مراحل مختلف این فرایند را پشت سر نهند تا سیستم برنامه ریزی استراتژیک بتواند شروع به کار کند. بدین ترتیب طولانی بودن فرایند برنامه ریزی استراتژیک از نظر بعضی سازمان­هامحدودیتی برای این نوع برنامه ریزی می باشد. از نظرتخصصی نیز برنامه ریزی استراتژیک نیاز به نیروی انسانی متخصص و حائز شرایط دارد که در دسترس همه سازمان­هانیست. نکته دیگری که بعنوان محدودیت برنامه ریزی استراتژیک می­توان به آن تصریح نمود، عدم انعطاف و ثباتی می باشد که این نوع برنامه ریزی القا می­نماید. برنامه ریزی استراتژیک از تفکری منطقی و منظم سرچشمه می­گیرد و مدیران و اعضای سازمان را موظف می­کند تا براساس موازین از پیش تعیین شده راه بسپارند و از چارچوب خاصی پا بیرون نهند.

بر خلاف برنامه‌ریزی سنتی که در آن آرمان­ها و اهداف تعیین می شوند در برنامه ریزی استراتژیک، هدف تبیین و تدوین استراتژی می باشد. مهمترین واژه ای این موضوع استراتژی می باشد که در ذیل به تعریف و تبیین آن پرداخته می­گردد. (دهکردی و سلمانپور خویی؛ 1385، 189)

3-2 استراتژی

1-3-2 پارادیم­های شکل گیری استراتژی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بطور کلی سه خط فکری در زمینه استراتژی و نحوه شکل گیری آن هست. گروهی از متفکران مانند مینتزبرگ، اوهما و استیسی عقیده دارند که استراتژی امری شهودی می باشد و فرایند شکل گیری آن یک هنر می باشد. در تفکر استراتژی بعنوان یک هنر، برنامه ریزی و تفکر استراتژیک دو مقوله متفاوت و جدا از هم هستند که در آن برنامه ریزی از تفکر نشأت می گیرد. در این دیدگاه، فرایند برنامه ریزی استراتژیک منجر به برنامه می گردد نه استراتژی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد