عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

– ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش تأثیر نفت در اقتصاد

اصولاً کشورهای تک محصولی با معضلات تک محصولی با معضلات متعددی مانند آسیب پذیری پیش روی نوسانات قیمت محصول خود در بازارهای جهانی مواجه می باشند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث وارد شدن شوکهای شدیدی به اقتصاد کشور شده، و به علت کاهش درآمدهای ارزی به برنامه های توسعه صدمه می زند.

بهترین شیوه مقابله با این پدیده تنوع بخشیدن به صادرات می باشد که این مهم در کشور دست کم از برنامه اول توسعه مورد بحث بوده و آمار نشان می دهد که در دوره زمانی 1367 تا 1373 سیر صعودی داشته و از یک میلیارد دلار در سال 67 به بیش از 8/4 میلیارد دلار در سال 1373 رسیده می باشد، اما از سال 1374 با اعمال سیاستهای کنترلی کاهش یافته و در سال 1377 به کمتر از 3 میلیارد دلار رسیده می باشد.

نکته مهم آن می باشد که در این مدت ارزش هر کیلو گرم کالای صادراتی نیز کاهش یافته و از 85 سنت برای هر کیلو گرم در سال 1367 به 33 سنت برای هر کیلو گرم در سال 1377 تنزل یافته و در همین دوره سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی نیز روندی کاهشی داشته و سهم صادرات (شامل نفت) از 18% به 6/16% کاهش یافته می باشد. در جهان صادرات کشورها به گونه متوسط در دهه 1370، 6% افزایش داشته اند

در ایران این رقم 52/1% بوده که با در نظر داشتن کاهش منابع در قیمتهای نسبی نفت در صورت عدم در نظر داشتن صادرات غیر نفتی، رشد صادرات کشور منفی خواهد بود که این وضع برای کشور زیان بار می باشد. با در نظر داشتن این مسأله ایجاد اشتغال در بخشهای صادرات غیر نفتی مهم فراوان می باشد. راه یابی به بازارهای جدید و رونق بخشیدن به صنعت گردش گری علاوه بر تأثیر مستقیم در افزایش صادرات، باعث ایجاد فرصتهای شغلی می گردد که آن نیز به نوبهُ خود باعث افزایش صادرات می گردد(موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1377).

 

2-1-9-3- افزایش بهره وری

پایین بودن بهره وری یکی از معضلات عمده اقتصادی ایران می باشد. در مطالعه ای مقایسه ای ایران در بین 58 کشور مقام آخر قرار گرفته. دوره مطالعه فوق بین سالهای 1344-1369 بوده که در این دوره 25 ساله در 58 کشور بهره وری به گونه متوسط سالانه 2/7% افزایش داشته در حالی که در ایران بهره وری سالانه 57/2% کاهش داشته می باشد. این مسأله باعث شده تا درآمد سرانه ایران در این دوره تقریباً بدون تغییر باقی مانده و ایران از این نظر در مقام 52 قرار گیرد.

این وضعیت مبین آن می باشد که مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از مسألهُ سرمایه گذاری، مشکل بهره وری می باشد. بهره وری پایین باعث شده تا فروش حدود 900 میلیارد دلار نفت به قیمت ثابت 1375 در سی سال پیش درآمد سرانه ایران دو برابر کره جنوبی و سنگاپور بود، اما امروز درآمد کره جنوبی و سنگاپور به ترتیب حدود 3 و5 برابر ایران می باشد(حسینی، 1377).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد