عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Cook  و همکاران در تحقیقی در سال 2010 انواع مدل های مختلف DEA برای اندازه گیری کارایی فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای را به 4 دسته زیر طبقه بندی کردند:

 

-رویکرد DEA استاندارد                   -رویکرد DEA شبکه ای

-رویکرد تجزیه کارایی                      -رویکرد تئوری بازیها

 

2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد

در این رویکرد بطور ساده از مدل DEA استاندارد بهره گیری می گردد یعنی دو جریان DEA مجزا برای دو مرحله به ترتیب 1 و 2، برای محاسبه و  بکار برده می گردد. چنین رویکردی نمی تواند با داده های میانی (Zdj) به درستی اقدام کند. بطور مثال اگر مرحله اول را کارا و مرحله دوم را ناکارا در نظر بگیریم، هنگامی که مرحله دوم عملکردش را از طریق کاهش ورودی های Zdj  تحت یک مدل DEA ورودی محور، بهبود می دهد، کاهش Zdj  ممکن می باشد مرحله اول را ناکارا کند.

 

2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی

این روش به این دلیل که مقادیر کارایی بخشی  و   را به ترتیب برای مرحله 1 , 2 ارائه می دهد، مفید می باشد و برای تعریف کارایی کل فرایند دو مرحله ای به صورت   یا  ، مناسب می باشد. از آنجا که  و  ، لذا سیستم زمانی کارا خواهد بود که .

2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای

در دو رویکرد فوق فقط مقادیر میانی، ورودی های مرحله دوم هستند. ورودی های مستقل دیگری برای مرحله دوم وجود ندارد. در حالیکه انواع دیگری از فرایندهای دو مرحله ای و حتی DMU هایی با ساختارهای شبکه ای هست که در آنها علاوه بر مقادیر میانی، ورودی های دیگری هم وارد مرحله دوم می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد