عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

برنامه ریزی

در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning , programming را به جای­ یکدیگر به کار می­برند؛ در حالی که programming  به نوعی برنامه ریزی جزئی­تر دلالت دارد. برنامه ریزی عبارت می باشد از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید­یک خروجی منسجم در قالب سیستمی­متناسب ازتصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده­یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی می باشد که می­تواند در انجام این امور مورد بهره گیری قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم­گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه­ای از تصمیمات متناسب اتخاذ می­گردد. و می­تواند برای زمان حال ­یا آینده انجام گردد. برطبق این تعریف تصمیم گیری­های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاست­ها برای پیشبرد سازمان در زمان حال ­یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق(مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه گیری) می باشد. دیدگاه­ها، عقاید، احساسات و ارزش­ها به عنوان حقایقی تلقی می­شوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آن­ها سازمان داده می­گردد. همانطور که تصریح گردید برنامه ریزی صرفاً­یک فرایند تصمیم­گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آن­هاست­یا به تعبیری گونه ای فرایند ارزیابی می باشد که در پایان آن در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم­گیری می­گردد. (زری باف و علیزاده، 1388)

بطور کلی برنامه ریزی بدین معنی می باشد که مدیر از قبل درمورد هدف­ها و اقدامات مورد نظر می­اندیشد و کارها با اقدامات وی براساس ­یک روش، برنامه­ یا منطق قرار دارد. برنامه باعث می­گردد که سازمان دارای هدف­های بلندمدت گردد و برای دستیابی به این هدف­ها، بهترین رویه­ها را اتخاذ نماید. گذشته از این، برنامه­یعنی رهنمودی که به آن وسیله سازمان به مقاصد زیر نایل می­گردد: 1. سازمان برای رسیدن به هدف­های خود منابع مورد نظر را به مصرف می­رساند. 2. اعضای سازمان به فعالیت­ها و کارهایی می­پردازند که با هدف­های منتخب و روشهای مورد نظر سازمان سازگار می باشد. 3. پیشرفت در جهت هدف­ها تحت نظر و کنترل قرار می­گیرد، به گونه ای که اگر اندازه پیشرفت رضایت بخش نباشد، بتوان اقدامات اصلاحی به اقدام آورد. ( استونر، 1377)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد