عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

جامعه

در این پژوهش جامعه در نظر گرفته شده، کلیه زنجیره های تأمینِ گروه خودروسازی سایپا در شهرهای تهران و گلپایگان می باشد.

همانطور که در بخش 1-4-1 اظهار گردید، در پژوهش حاضر برای سنجش کارایی از 4 ورودی در مرحله اول( تامین کننده)، 2 خروجی میانی و 2 خروجی نهایی( به ازای هر خودروساز) بهره گیری شده که طبق ارتباط (2+2+4)*3، تعداد واحدهای تحت مطالعه بایستی حداقل برابر 24 تا گردد، لذا با صلاحدید اساتید محترم، 7 زنجیره تأمین برای چهار دوره سه ماهه در سال 1390 به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. بنابر این 28=7*4، DMU خواهیم داشت.

 

1-9 روش گردآوری اطلاعات

 

برای دستیابی به اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش، از روشهای مختلفی همچون مطالعات کتابخانه ای، اسناد و منابع علمی و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاههای اطلاعاتی مختلف بهره گیری شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به زنجیره های تأمین خودرو و دستیابی به داده های مربوط به ورودی ها و خروجی ها، اسناد و مدارک موجود در مرکز استراتژیک سایپا مطالعه گردیده می باشد.

 

 

 

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

در این پژوهش برای سنجیدن کارایی زنجیره های تأمین و پاسخ به سوالات پژوهش از روش DEA دو مرحله ای[1] و مدل CCR ورودی محور بهره گیری شده می باشد. بطور کلی نرم افزارهایی برای حل مدل های DEA  ارائه شده می باشد که ما در این بین نرم افزار Lingo  را بخاطر سادگی و همچنین بدست آوردن جوابهای کامل از آن، انتخاب میکنیم.

                                                                                            شبکه ای می باشد. DEAمدلهای  1 از انواع

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد