شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

 مقدمه

مطالعه صورت گرفته در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ملی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نگاهی به پژوهش­های پیشین در این زمینه نشان می­دهد که پژوهش­های انجام شده بسیار محدود می­باشد. در اینجا بعضی از این پژوهش­ها را در سطح داخلی و خارجی اظهار می­کنیم. صنعت گردشگری دارای واژگان و اصطلاحات مربوط به خود می­باشد که معمولاً به گونه واضح برای بهره گیری کنندگان مشخص نبوده و گاهی به جای‌یکدیگر به کار می­طریقه. لذا به تعریف بعضی واژه­های رایج در این بخش تصریح می­کنیم. در  ادامه فصل به مطالعه تأثیر امکانات و تبلیغات و همچنین به مطالعه تأثیر ارتفاعات منطقه در جذب گردشگر می­پردازیم. در پایان با معرفی استان ایلام و جاذبه­های گردشگری آن بحث این فصل را تکمیل می­کنیم.

 

2-1-­ پیشینه پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-1-پژوهش­های خارجی

از آنجایی که پژوهش حاضر در صدد ارزیابی توان مناطق طبیعی اطراف شهرها به مقصود توسعه گردشگری می باشد، در آغاز به اظهار مواردی از پژوهش­های صورت گرفته در این حیطه که از آن­ها بهره گرفته­ایم، می­پردازیم. مانند این پژوهش­ها: پژوهشی با عنوان «پتانسیل­های طبیعت گردی منطقه می باشد» که توسط دانشگاه والایلاک انجام شده می باشد. هدف آن مطالعه رشد گردشگری در تایلند بر اساس جاذبه­های طبیعی بود. نتیجه این پژوهش به عنوان پایه­ای برای راهنمایی مدیریت یک منطقه طبیعی خاص، بر مبنای چهار جنبه قابلیت­های اجرایی:

تجهیزات و خدمات، دادن توضیحات و آگاه سازی کنترل تاثیر محیطی و اجتماعی – اقتصادی و مشارکت عمومی برای مدیریت پتانسیل­های طبیعی منطقه می باشد (Walailak, 2011University). پژوهشی دیگر در تایلند با عنوان «پروژه منظقه­بندی کردن منطقه گردشگری» توسط دانشکده جنگلداری در دانشگاه کاستسارت انجام شده که در آن اراضی بر اساس پتانسیل آن­ها برای فراهم آوردن جایگاه­های گردشگری متفاوت طبقه­بندی شده می باشد. نتیجه این پروژه تهیه نقشه مکان­های گردشگری و یک کتاب راهنمایی منطقه بندی درمورد چگونگی اداره هر منطقه طبق تجارب مورد انتظار بوده می باشد (Faculty of Forestry, 2010). همچنین پژوهشی توسط لیزام.کمپ، بل (2010) در استیونال واقع در کاستاریکا تحت عنوان «گردشگری در مناطق طبیعی روستاهای در حال توسعه» انجام گرفته می باشد. این پژوهش طبیعت­گردی و منابع بالقوه منتج از آن برای اجتماع داخلی (محلی) را در غیاب برنامه ریزی یا مداخله دولت مطالعه می­کند. نتایج حاصله نشان می­دهد که با نداشتن یک        برنامه ریزی رسمی، احتمال بیشتر شدن سود توسعه گردشگری محدود خواهد گردید.

بر این اساس، گسترش آگاهی و اطلاعات و نوعی برنامه ریزی را در این منطقه مطرح می­کند (Campbell, 2010).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1-­ اهداف کلی

1-­ شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

2-­ مطالعه تأثیر و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان

1-3-2-­ اهداف جزئی

1-­ تاثیر مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام

2-­ مطالعه عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها

3-­ مطالعه نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام  با فرمت ورد