شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

گرایش غیرفعال (گرایش به حال)

افراد غیر فعال از آن چیز که هست راضی هستند. آن­ها علاقه ای به بازگشت به وضعیت پیشین ندارند و از تغییر هم دلخوش نیستند. پس کوشش می­کنند از تغییر جلوگیری نمایند. هدف آن­ها بقا و ثبات می باشد. اگر در چنبر موج تغییر گرفتار شوند، کوشش می­کنند که به لنگر بیاویزند.

مدیریت­های غیرفعال ممکن می باشد باور نداشته باشند که وضعیت موجود بهترین وضعیت می باشد، اما عقیده دارند که این وضعیت به اندازه کافی خوب می باشد­ یا انتظار بیش از این عاقلانه نیست.

غیر فعالان بر این باورند که دخالت دیگران در جریان امور، حتی با نیت خوب اوضاع را به هم می­ریزد و این ­یعنی تأخیر فرد غیر فعال در واکنش نسبت به آشفتگی ایجاد شده توسط دیگران تا وقوع بحران؛­ یعنی تا هنگامی­که بقا و ثبات آن­ها مورد تهدید قرار گیرد. از اینجاست که آن­ها مدیریت بحران و برلبه تیغ راه رفتن را تجربه می­کنند. حتی دربحران­هاحداقل کوشش لازم برای باز گشتن به تعادل را به کار می­برند. برعکس آن چیز که که از نام آن­ها برمی­آید، غیرفعالان بسیار فعالند، حتی هنگامی­که بحرانی هم نیست، که به ندرت اتفاق می­افتد، زحمت زیادی می­کشند تا از وقوع رویدادها جلوگیری کنند.

سازمان­های غیر فعال به آداب بیشتر از کارآرایی اهمیت می­دهند. در این سازمان­ها به سازگاری ارزش بیشتری داده می­گردد تا به آفرینندگی. سازمان­های بی کنش به این علت های به دیکتاتوری وسیله­ها و دموکراسی هدف­ها گرایش دارند. آن­ها فکر می­کنند که به صاحبان منافع به ویژه به سرمایه گذاران و مشتریانشان خدمت می­کنند و بهتر از آن­هام ی­دانند چگونه منافع آن­ها را حفظ کنند. این سازمان­ها کوشش می­کنند از طریق حیاتی جلوه دادن خود در نظر مخدومین و خادمین، ادامه حیات خود را تضمین کنند.

سازمانی می­تواند با مدیریت غیر فعال سر کند که ادامه حیات آن ارتباطی به عملکرد نداشته باشد؛ ­یعنی به کمک مالی دولت متکی باشد. لذا شگفت آور نیست که چنین سازمان­هایی دربرابر اقدام­های مربوط به اندازه گیری عملکردشان مقاومت ­کنند. نمونه­های بسیاری از غیر فعال بودن را می­توان در میان سازمان­های دولتی، ادارات خدماتی، شرکت­های سهامی­ و دانشگاه­ها نظاره نمود. (یارمحمدیان، 1390)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد