سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

افزایش بهره وری

پایین بودن بهره وری یکی از معضلات عمده اقتصادی ایران می باشد. در مطالعه ای مقایسه ای ایران در بین 58 کشور مقام آخر قرار گرفته. دوره مطالعه فوق بین سالهای 1344-1369 بوده که در این دوره 25 ساله در 58 کشور بهره وری به گونه متوسط سالانه 2/7% افزایش داشته در حالی که در ایران بهره وری سالانه 57/2% کاهش داشته می باشد. این مسأله باعث شده تا درآمد سرانه ایران در این دوره تقریباً بدون تغییر باقی مانده و ایران از این نظر در مقام 52 قرار گیرد.

این وضعیت مبین آن می باشد که مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از مسألهُ سرمایه گذاری، مشکل بهره وری می باشد. بهره وری پایین باعث شده تا فروش حدود 900 میلیارد دلار نفت به قیمت ثابت 1375 در سی سال پیش درآمد سرانه ایران دو برابر کره جنوبی و سنگاپور بود، اما امروز درآمد کره جنوبی و سنگاپور به ترتیب حدود 3 و5 برابر ایران می باشد(حسینی، 1377).

به این ترتیب نظاره می گردد که بدون حل مسأله بهره وری در ایران هیچ گونه پس انداز و سرمایه گذاری داخلی نمی تواند طریقه نزولی اقتصاد ایران را متوقف ساخته و وام خارجی نیز در این حالت فقط باعث افزایش بدهیهای خارجی و ایجاد معضلات جدیدی خواهد گردید. مسأله سرمایه به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی کشور را تضمین کند و در نظر داشتن سرمایهُ انسانی و تغییر ساختار مدیریتی به مقصود افزایش بهره وری اهمیت به سزایی دارد. اگرچه دولت در دوره پس از انقلاب به خصوص در سالهای 65تا 75 روی نیروی انسانی سرمایه گذاری عظیمی نموده و در این دوره دانش آموزان دورهُ ابتدایی و متوسطه از افراد واجد شرایط سنی از 60% در سال 1365 به 75% در سال 1375 رسیده می باشد و تعداد دانشجویان از 170 هزار نفر به حدود یک میلیون افزایش یافته می باشد، اما بهره وری و درآمد سرانه متناسب با این سرمایه گذاری افزایش نداشته می باشد.

در مطالعه ای توسط جمیسون ولا(1990) نشان داده شده می باشد که تأثیر بالا رفتن سطح سواد در رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا مثبت و در رشد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب آسیا منفی بوده می باشد. به اظهار دیگر در بعضی کشورها سرمایه گذاری در نیروی انسانی نه تنها باعث رشد اقتصادی بیشتر نمی گردد، بلکه به کاهش هر چه بیشتر آن نیز منجر می گردد. ظهور پدیده جدیدی به نام ارتش بیکاران تحصیل کرده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران، بیانگر آن می باشد که سرمایه گذاری در سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز مانند هر سرمایه گذاری دیگری می تواند فاقد کارآیی لازم بوده و از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشند Johnsen & McMahon,2005)).

در مطالعه ای توسط ورات(1977) ارتباط مکملی بین صادرات و سرمایه انسانی در رشد اقتصادی نظاره شده می باشد. آنها داده اند که بهره وری بخش صادرات 89% بیش از بخش غیر صادراتی می باشد. به اظهار دیگر تحصیلات در صورتی به رشد اقتصادی کمک می کند که اولاً افراد تحصیل کرده آموزشهای مناسب و مورد نیاز را فرا گیرند و ثانیاً در حد توان و ظرفیت گرفته شوند. سرمایه گذاری و نیروی بشر هنگامی به رشد اقتصادی بیشتر می انجامد که در پاسخ به نیازهای روز افزون صنعت برای بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در تولید صورت گرفته باشد. اما اگر واحدهای صنعتی اصولاً در معرض رقابت(چه داخلی و چه خارجی) قرار نگیرند، نیازی به کوشش برای اصلاح در به کار گیری آخرین روشهای تولید احساس نمی کنند و بدون چنین هزینه هایی نیز می توانند به بقای خود ادامه دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد