سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای

  1. Zhu و Seifordدر سال 1999 با بهره گیری از DEA دو مرحله ای، کارایی بانکهای بازرگانی آمریکا را ارزیابی کردند. آنها هم قابلیت عرضه بازار و هم سودآوری را اندازه گیری نمودند. در تحلیل آنها کارایی سودآوری بر پایه 3 ورودی (کارکنان، دارایی ها و تساوی حقوق سهامداران) و 2 خروجی ( درآمد و سود) و قابلیت عرضه بر پایه 2 ورودی (درآمد و سود) و 3 خروجی (ارزش بازار، بازگشت سرمایه و درآمد هر سهم) اندازه گیری شدند. آنها با انجام پژوهش بر 55 بانک ممتاز تجاری آمریکا گزارش کردند که بانک ها، بی کفایتی عملکرد قابل توجهی را تجربه می کنند و بانک های کوچکتر به سطوح بالاتر قابلیت عرضه و بانک های بزرگتر به سودآوری گرایش دارند.

 

  1. Chen و Zhu در سال 2004 یک رویکرد را در شکل دادن کارایی به عنوان پروژه دو مرحله ای ارائه دادند و این مدل را در صنعت بانکداری (با ورودیهای: داراییهای ثابت، تعداد پرسنل، سرمایه گذاری IT و خروجی میانی: سپرده سرمایه گذاری و خروجی نهایی: سود، وصول مطالبات) بهره گیری کردند. آنها مجموعه ای از شرکت ها در صنعت بانکداری آمریکا را برای تبیین رویکردشان آوردند تا چگونگی بهره گیری از مدل جدید را نشان دهند در: (1) مشخص کردن تاثیر غیر مستقیم IT بر عملکرد شرکت (2) تعریف کردن مرز کارایی با دو مرحله ارزش افزوده اصلی مرتبط با سرمایه گذاری IT و تولید سود (3) پر رنگ کردن آن شرکت هایی که به عنوان بهترین محک، بیشتر تحلیل شدند.
  2. Lozano، Gutierrez و Salmeron با بهره گیری از DEA شبکه ای، کارایی 39 فرودگاه اسپانیایی را طی سال های 2006 تا 2008 محاسبه کرده و با کارایی بدست آمده از طریق DEA سنتی مقایسه کردند. آنها برای سیستم فرودگاهها دو مرحله در نظر گرفتند که مرحله اول در مورد حرکت هواپیما و مرحله دوم در ارتباط با بارگیری هواپیما بود. ورودی های مرحله اول شامل باند فرودگاه بر حسب متر مربع، تعداد جایگاه های پرواز، تعداد گیت های سوار شدن و ورودی های مرحله دوم شامل تعداد پیشخوان های ورود، تعداد نوارهای چمدان گردان و خروجی نهایی شامل حرکت سالیانه مسافران و کل محموله ها می باشد. نتایج نشان داد که DEA شبکه ای دارای قدرت تفکیک کنندگی بیشتری نسبت به DEA سنتی بوده و نتایج بدست آمده از طریق آن معتبرتر و مفیدتر می باشد.

Kao، Hwang در 2008 در صنعت بیمه تایوان یک فرایند تولید دومرحله ای را مطالعه کردند. در این پژوهش ورودیها عبارت بودند از مخارج پژوهش و مخارج بیمه. خروجیهای میانی شامل حق بیمه مستقیم و بیمه مجدد بودند و همچنین خروجیهای نهایی از سود غیر مکتوب و سود سرمایه گذاری تشکیل شده بودند. آنها ارتباط سری بین فرایندهای داخلی شرکت های بیمه غیر عمر تایوان را مدلسازی نمودند و علت اصلی ناکارایی شرکت های بیمه را ضعف در مرحله سرمایه گذاری معرفی کردند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد