شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

مقدمه

در جهان امروز مانند وظایف مهم مدیران تدوین استراتژیی می باشد که برای سازمان­ها مزیت رقابتی داشته باشد، زیرا تغییرات غیرقابل پیش بینی در محیط، بسیاری از صنایع را زمین گیر کرده و یا از صحنه رقابت حذف می­کند. و پیش بینی­ها در مورد آینده را با شکست مواجه ساخته می باشد. امروزه سازمان­ها با محیطی پویا مواجه هستند و در این شرایط ، عوامل اصلی محیط داخلی و خارجی با سرعت و شدت فراوانی تغییر می­کنند. شدت تغییرات، پیچیدگی، تکنولوژی و سرعت تلاطمی ­را ایجاد کرده که اگر هر سازمانی بخواهد فراتر از انتظار مشتریان خود اقدام کند، توانمندی­هایش را افزایش بدهد و در محیط رقابتی موفق باقی بماند، نیازمند تدوین استراتژی مناسب می­باشد. این استراتژی بایستی بگونه ای باشد که در کسب مزیت رقابتی به آن­ها کمک کند. مزیت رقابتی عامل­ یا ترکیبی از عوامل می باشد که سبب می­گردد سازمان در­یک محیط رقابتی بسیار موفق تر از سایر سازمان­ها اقدام نموده و مانع از تقلید آسان رقبا گردد.

تعیین استراتژی در سازمان­های مختلف به گونه­های متفاوتی انجام می­گردد که­یکی از سبک­های آن برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. از منظر “السن” و “ایدی” برنامه ریزی استراتژیک به معنای تلاشی منظم و سازمان­یافته در جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات بنیادی می باشد که به موجب آن، این مسئله که­یک سازمان چیست؟ چه می­کند؟ و چرا اموری را انجام می­دهد؟ مشخص خواهد گردید. برنامه­ها ارتباط مستقیمی­ با سیاست­ها، اهداف، ماموریت­ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارند. از این رو برنامه ریزی استراتژیک با نگاه به آن عوامل تعیین می­گردد. فرایند برنامه ریزی استراتژیک­ یک توجه و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می­کند، شرایط فعلی شرکت را تبیین می­دهد و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت را شناسایی می­کند. (فرای و استونر[1]، 1995)

لذا با در نظر داشتن نکته های فوق، سازمان­هاجهت موفقیت نیازمند کسب مزیت رقابتی هستند. این مزیت رقابتی از طریق عواملی حاصل می­گردد که موفقیت سازمان را تضمین می­کند که از آن­هابه عنوان عوامل حیاتی موفقیت­یاد می­گردد و سازمان­ها در جهت پیروزی و پایداری در محیط بایستی بر اساس این عوامل، برنامه ریزی استراتژیک داشته باشند. در تعریف، عوامل حیاتی موفقیت آن دسته از اجزا تشکیل دهنده استراتژی هستند که سازمان بایستی در آن­ها برتری داشته تا مزیت رقابتی بدست آورد. (جانسون و شولز[2]، 1999)

[1] FRY AND STONER

[2]Johnson and Scholes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد