شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

مدل SWOT

این مدل دربرارنده فهرستی از نقاط قوت و ضعف سازمان می باشد که از راه تجزیه و تحلیل منابع و توانایی­های سازمان تعیین می­گردد، همچنین فهرستی از فرصت­ها و عملیاتی که بر اساس­ یک تجزیه و تحلیل محیطی مشخص می­گردد. (استیسی، 1381) تجزیه و تحلیل SWOT­یکی از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک جهت تطابق نقاط ضعف و قوت درونی با فرصت­ها و تهدیدات بیرونی می باشد. تجزیه و تحلیل SWOT روش تحلیلی نظام­یافته‌ای را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی‌ای که بهترین تطابق را بین آن­ها ایجاد کند، ارائه می­نماید.(فیشر، 1989) از دیدگاه این مدل­یک استراتژی مناسب، قوت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر و ضعف‌ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می‌رساند. برای این مقصود نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی در چهار حالت کلی SO، WO، ST، WT به هم پیوند داده شده، گزینه‌های استراتژی خلق و انتخاب می شوند.(هریسون و همکاران، 1382) این مدل درنمایشگر 3-2 نشان داده شده می باشد.

برای ساختن­یک ماتریس SWOT، 8 مرحله به تبیین زیر طی می گردد:

 1. فهرستی از فرصت­های محیطی تهیه می گردد.
 2. فهرستی از تهدیدات عمده‌ی موجود در محیط تهیه می گردد.
 3. فهرستی از نقاط قوت درونی تهیه می گردد.
 4. فهرستی از نقاط ضعف درونی تهیه می گردد.
 5. نقاط قوت درونی و فرصت­های محیطی با هم مقایسه وراهکارهای خلق شده‌ در خانه‌ی SO نوشته می شوند.
 6. نقاط ضعف درونی با فرصت­های محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده درخانه‌ی WO نوشته می شوند.
 7. نقاط قوت داخلی با تهدیدات محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده درخانه‌ی ST نوشته می­شوند.
 8. نقاط ضعف داخلی با تهدیدات محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده در خانه‌ی WT نوشته می شوند.

در هر مرحله دو عامل باهم مقایسه می­شوند و هدف این نیست که بهترین استراتژی را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی­های قابل اجرا می­باشد. پس همه استراتژی­هایی که دراین ماتریس ارائه می­گردند، انتخاب و اجرا نخواهند گردید.(دیوید، 1384)

4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر   

مدل تحلیل هوفر تحت عنوان ماتریس ارزشیابی بازار/کالا روش توسعه­یافته­ی  مدلهای  GE و BCG می­باشد. روش BCG فقط برای ترسیم نقشه اولیه SBU­ها می­تواند کاربرد داشته باشد، در حالی که در تکنیک پیشنهادی هوفر، معلومات اضافی نیز در نظر گرفته شده می باشد. (هچ، 1385)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این روش وضعیت رقابت و مراحل عمر کالا بعنوان عوامل اصلی مورد مطالعه قرار می‏گیرند. در محور افقی این ماتریس مراحل عمر محصول را که بنابر نظریه هوفر در پنج مرحله معرفی، رشد، لرزش(تکان خوردن)، بلوغ(رشد­یافتگی)و پیری و زوال اختصار شده، نشان داده می‏گردد. در محور عمودی نیز وضعیت رقابت در سه سطح قوی، متوسط و ضعیف قرار می­گیرد. این مدل مبتنی بر پارادیم پیش تدبیری(تجویزی)و رویکرد محتوایی مبتنی بر چرخه عمر محصول، در سطح صنعت، شرکت­های چند محصولی و برای محیط رقابتی کاربرد دارد. اکثراً هدف محور بوده و در راستای تحقق رسالت و اهداف سازمان در افق بلندمدت طراحی شده‏اند. لذا بیشتر به مدلهای برنامه ریزی بلند مدت شباهت دارند، لیکن در محیط­های پایدار با تغییرات محیطی قابل کنترل بعنوان مدل برنامه‏ریزی استراتژیک قابلیت‏ بکارگیری دارند. (علی احمدی، 1388)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
 4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد