عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

استخدام

مقصود از استخدام، زندگی شغلی ای می باشد که شخص در قالب یک قرارداد رسمی و معتبر، وقت ومهارت های خود را پیش روی دریافت وجه مشخصی در اختیار سازمانی دولتی یا خصوصی قرار می دهد. استخدام شرایطی را فراهم می سازد که موجب امنیت شغلی کامل یا نسبی برای مدتی نسبتا طولانی می گردد.(کیا، 1385) به عنوان مثال زندگی شغلی کلیه افرادی که در استخدام رسمی دولت یا سازمان های خصوصی هستند، از این نوع می باشد. یعنی زندگی ای که فرد از یک حداقل امنیت شغلی و اقتصادی برخوردار می باشد. فرد استخدام شده دغدغه ی ضرر و خطرپذیری مالی کارفرما راندارد و در جستجوی یک زندگی مطمئن و بی مخاطره می باشد، اگرچه در سطح بالایی از رفاه نباشد. این نوع زندگی از دوران انقلاب صنعتی که سازمان های بزرگ به وجودآمدند، بیشتر رایج گردیده و لذا گفته می گردد «شالوده ی کار» دردوران صنعتی «استخدام» بوده می باشد. لازم به تبیین می باشد امروزه افرادی که قرارداد استخدام پیمانی  یا قراردادی، با سازمانی می بندند و از یک امنیت شغلی نسبی برخوردار می شوند در واقع در جستجوی زندگی شغلی مطمئنی هستند و لذا آنها نیز جزء گروه استخدامی ها محسوب می شوند. افرادی که این نوع زندگی را انتخاب می کنند اغلب افرادی منظم و تابع مقررات بوده وپذیرای سلسله مراتب اداری و ریاست مافوق هستند و لذا حاضرند خود را تحت نظر و کنترل دیگران قرار دهند. به بیانی دیگر بدست آوردن یک امنیت شغلی  برای این گروه ارزش بالایی دارد تا حدی که حاضرند خود را تا این درجه محدود کنند. البته سایر خصوصیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری  و عوامل محیطی نیز در این تصمیم گیری مؤثر می باشد؛ به عنوان مثال فردی که در خانواده خود شاهد و ناظر رفتار های کارآفرینانه و مخاطره پذیر نبوده می باشد و یا فردی که نیاز به قدرت سازمانی دارد ترجیح می دهد در یک سازمان بزرگ کارکند تا بتواند در جایگاهی قرار گیرد که قدرت خود را بر دیگران اعمال کند. بالعکس افرادی که نیاز به پیشرفت بالایی دارند ترجیح می دهند برای پیشرفت بیشتر، خود را از قید و بند های استخدامی و سازمانی آزاد کنندتا بتوانند به آرمان ها و دورنمای خود برسند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به هر حال آن چیز که مسلم می باشد عده ای از افراد زندگی آرام، منظم و مطمئن را بر زندگی توأم با خطرپذیری، نوسان، پیشرفت، شکست و هیجان که مشخصه زندگی شغلی کارآفرینانه می باشد ترجیح می دهند. این گروه اغلب در جستجوی مشاغل و مطمئن مزد بگیری هستند. لازمه تشخیص قطعی نسبت به این افراد کدام زندگی شغلی را انتخاب کرده اند یا خواهند نمود این می باشد که مدتی در حدود 3 تا 5 سال از انتخاب شغلشان گذسته باشد. به بیانی دیگر بسیار دیده شده می باشد که افراد بعد از انتخاب اولین زندگی شغلی  خود و مدتی فعالیت در آن، زندگی شغلی خود را تغییر داده اند. لذا به صرف این که فردی زندگی شغلی خاصی را انتخاب کرده باشد، نمی توان به قوت اعلام نمود که او حتما بر انتخاب خود برای مدت  مدیدی خواهد ماند یا خیر. بنابر این گذشت 3 تا 5 سال از شروع فعالیت، نشانه ی آن می باشد که فرد احتمال تغییر زندگی شغلی کمتری خواهد داشت. البته فراموش نشود که مقصود، تغییر شغل  نیست بلکه تغییر زندگی شغلی می باشد.  زیرا عده زیادی در طول عمر خود مشاغل مختلفی را تجربه می کنند اما ممکن می باشد همه آنها در یک نوع زندگی شغلی مثلا  استخدام یا خود اشتغالی یا کارآفرینی باقی بمانند(کیا،1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد