عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

– دیگر اشتغالی

کارآفرینی نه تنها یک نوع زندگی شغلی می باشد بلکه بسیاری عقیده دارند یک سبک زندگی یا یک سبک تفکر و یا یک فرهنگ می باشد، زندگی کارآفرینانه زندگی ای می باشد توأم با هیجان، خطرپذیری، تنوع، تغییر، شکست، پیروزی، شوق، کوشش، خلاقیت و فرصت گرایی. زندگی  ای که در آن از رخوت و ناامیدی خبری نیست. اگر چه از کارآفرینی تعاریف مختلفی شده می باشد اما می توان گفت کار‌آفرینی عبارت می باشد از فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و کوشش کافی، همراه با ریسک های روانی و اجتماعی به مقصود دریافت پاداش های مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله(هیسریج، پیترز،1385). کارآفرینی یک فرآیند مدیریتی می باشد که این امکان را به فرد می دهد که به گونه مستمر حداکثر بهره گیری از فرصتهای موجود را بعمل آورده و ایده ی جدیدی ارائه دهد وآن را به کار گیرد(Thompson, 1999). زندگی شغلی کارآفرینانه را افرادی انتخاب می کنند که دوست دارند از دیگران موفق تر باشند آنها می خواهند این موفقیت را از طریق کوشش بیشتر، خلاقیت بیشتر، خلق و کشف نوآوری و بهره برداری بیشتر از فرصت ها بدست آورند. روحیه ی آنها طوری می باشد که نه از رئیس داشتن خوششان می آید و نه از ریاست کردن بر دیگران. آنها سخت به دنبال تححق بخشیدن آرمان و  چشم انداز خود هستند و در این راه پول فقط معیاری جهت نشان دادن  اندازه موفقیتشان می باشد نه هدف غایی فعالیت هایشان. اگر قصد شما از ورود به کسب و کار تنها کسب درآمد بیشتر و سریع تر باشد کارآفرین نیستید شما بایستی در درجه اول عاشق کارتان باشید.

کارآفرین معتقد می باشد برای بدست آوردن پول، اول بایستی از پول چشم بپوشد. وی برای رسیدن به موفقیت، حاضر می باشد طعم شکست را بچشد. شکست در نزد کارآفرین واقعه ای می باشد که هنوز فواید آن تبدیل به سود نشده می باشد. کارآفرین اگر هیچ پولی از کارش بدست نیاورد تا زمانی که از کارش لذت می برد خود را موفق احساس می کند.کارآفرین همواره در جستجوی ایده ها و فرصت های جدید می باشد. کارآفرینان فردی اگر چه در مشاغل غیر مزدبگیری  فعالیت می کنند اما با صاحبان مشاغل آزادی که فقط در کوشش هستند تا جایگاه خود را حفظ کنند و منافع ا قتصادی  خود را بدون داشتن ایده ی جدید یا خلق فرصت های جدید کسب و  کار افزایش دهند، تفاوت های بسیاری دارند. آنها استقلال شغلی را به علت عدم  یافتن یک شغل استخدامی، انتخاب نکرده اند بلکه ممکن می باشد  سازمانی را به خاطر اجرای فکر و ایده شان ترک کرده باشند.

یکی دیگر از تفاوت های کارآفرینان با صاحبان مشاغل آزاد  یا شرکت های کوچک و متوسط این می باشد که آنها خیلی سریع رشد می نمایند. پس شرکت کوچک یا خود اشتغالی که در عرض 3 تا 5 سال پیشرفت چشمگیری نکرده باشد جزء کارآفرینان قرار نمی گیرد و لذا معنی اخص خود اشتغالی در همین تفاوت ها مشخص می گردد. شغل کارآفرین  با وجود اینکه  از نوع خود اشتغالی  غیرمزدبگیری می باشد اما با صاحبان مشاغل آزاد به معنی اخص آن بسیار تفاوت دارد. آنها فقط کار نمی کنند که بازده سرمایه شان را بالا ببرند و مانند سرمایه داران معمولی و غیر خلاق کوشش نمی کنند فقط تهدیدها را شناسایی و رفع کنند. این افراد به هیچ عنوان تمایلی به انجام کارهای رایج و دلالی یا خرید و فروش بدون نوآوری و فرصت گرایی ندارند، اگر چه سود فراوانی برایشان داشته باشد.

امروزه بحث کارآفرینی از مهم ترین سازوکارهای حوزه مدیریت در ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه شده می باشد به طوری که «گیدنز» دوران کنونی را به عصر کارآفرینی تعبیر می کند. ضرورت وجود کارآفرینان در بخش های صنعت، تجارت و خدمات، چه در سازمان های دولتی و چه در شرکت های خصوصی یک امر جدی و حیاتی تشخیص داده شده می باشد(علیزاده،1382). عدم توجه  کافی به کارآفرینی این سوال را فراروی برنامه ریزان کشور قرار داده می باشد که چرا پتانسیل بیکاری در جامعه رو به افزایش می باشد؟ چرا جوانان تحصیل کرده کشورمان کمتر تمایل به خود اشتغالی (کارآفرینی) دارند؟ یا چرا جوانان درصدد ایجاد کسب و کار نیستند؟ چه عوامل اجتماعی و فرهنگی بر این تمایل تاثیرگذار می باشد؟ امکان بالقوه تمایل به خود اشتغالی نزد جوانان ما چه اندازه می باشد؟ کدام جوان، با چه ویژگی های شخصیتی و زمینه ی اجتماعی و فرهنگی تمایل به خود اشتغالی (کارآفرینی) دارند؟ چگونه می توان این ویژگی های شخصیتی و زمینه ی اجتماعی و فرهنگی را بارورتر نمود و افزایش داد؟ در سالهای اخیر با در نظر داشتن تأثیر کارآفرینان در رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت به مسایل و تنگناهایی که از نظر اقتصادی و توسعه ی صنعتی و به خصوص اشتغال هست، ضرورت ایجاب می ‌کند تا به ترویج توسعه ی کارآفرینی و فرهنگ آن در بین افراد جامعه پرداخته گردد(Ardichivili, 2003).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد