سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

در نظر داشتن گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی

در اوایل دهه 1980 در کشورهای صنعتی انقلابی رخ داد به نام انقلاب فراصنعتی(مهدوی، 1377). این انقلاب که گسترش کاربرد رایانه ها و ماهواره ها و پیدایش عصر اطلاعات همراه بود، تغییرات زیادی در عرضه زندگی بشر به دنبال آوردو باعث گردید تا طریقه کاهش اشتغال در بخشهای کشاورزی و افزایش اشتغال در بخش خدمات تسریع گردد. به عنوان مثال در انگلیس سهم صنعت درGDP  17% کاهش یافته و سهم اشتغال بخش کشاورزی نیز تنها 3% می باشد و 80% به بخش خدمات تعلق دارد. سهم اشتغال بخشهای مختلف نیز از همین طریقه پیروی کرده می باشد. این مسأله باعث شده تا امروزه در کشورهای صنعتی مهمترین موضوع تحقیقات علوم انسانی مسأله آینده اشتغال باشد. قدر مسلم آن می باشد که تغییرات اساسی در سیستم اشتغال در عصر فراصنعتی به عنوان چالش جدید مطرح گردید که اگر به آن توجه نشود، ممکن می باشد تعداد بیکاران در جوامع به شدت افزایش یابد. در عصر فراصنعتی بسیاری از مشاغل صنعتی غیر قابل ادامه خواهند بود و شکل و ماهیت آنها تغییر خواهد پیدا نمود، همان گونه که امروزه در کشورهای صنعتی شاهد بسیاری از این تغییرات هستیم. از آن جا که کشورها نیز متأثر از این تحولات در سطح جهان خواهد بود، لذا آینده اشتغال در جامعه فراصنعتی بایستی به صورت یک طرح عمده تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گیرد(مهدوی، 1388).

در عصر فراصنعتی برخلاف جامعه صنعتی که ساعات کار منظم از 9 صبح تا 5 بعدازظهر می باشد، ساعات کار انعطاف پذیر بوده و بیشتر کارها در کارگاههای کوچک، اما با فن آوریهای پیشرفته و یا در خانه انجام خواهد گردید. حتی آموزش نیز اکثراً به صورت آموزش از راه دور و در منازل انجام خواهد گردید. بسیاری از محصولات نیز با بهره گیری از بیو تکنولوژی، در یک فضای کوچک به اندازه قابل توجهی محصول کشاورزی تولید خواهد گردید. یا با بهره گیری از طراحی به کمک رایانه، (CAD) و تولید به کمک رایانه، (CAM) روشهای مناسبی برای تولید بسیاری از محصولات در خانه و یا در کارگاههای کوچک ایجاد خواهد گردید. بسیاری از محصولات مانند دوچرخه، یخچال، رایانه و غیره به جای آن که به صورت محصول تمام شده در فروشگاهها ارائه شوند، به صورت قطعات منفصله(CKD) در منازل تحویل خواهند گردید تا پس از اجرای دستورالعمل همراه آن به صورت محصول تمام شده در آیند. نوبتهای کاری از 8 ساعت به 6یا 4 ساعت کاهش خواهند پیدا نمود که این خود باعث افزایش اوقات فراغت و گسترش صنایع که مخصوص اوقات فراغت مانند تفریحات سالم، صنعت گردش گری و غیره می باشد، خواهد گردید(همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد