عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

1-6-1- اشتغال:

تعریف مفهومی : اشتغال یکی از عمده ترین مسائل کنونی کشورهای در حال  توسعه می باشد، اهمیت این موضوع از آنجاست که خانوارها از یک  طرف با کسب درآمد حاصل از کار می توانند مایحتاج زندگی خود را تأمین نمایند که آثار آن در سطح جامعه، کاهش فسادهای اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از مهاجرت  می باشد و از سوی دیگر اشتغال موجب افزایش تولید می گردد و در سطح کلان ضمن افزایش درآمدهای دولت هزینه های ارزش کشور را نیز تأمین می نماید(طاهری،عصمت السادات،1391).

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از: ظرفیت های محیطی که شامل: مؤلفه هایی همچون عوامل قانونی ، عوامل اقتصادی، محیط کاری؛ ظرفیت های محتوایی که شامل: استقلال و خودمختاری، آموزش، کارآموزی و اطلاع رسانی، همکاری، مشارکت و توسعه، در نظر داشتن اخلاق کاری ؛ظرفیت های ساختاری که شامل: مدیریت هسته های علمی، ساختار مالی، تشکیل مشاوره متخصصان، تشکیل مراکز تحقیقاتی، سیستم اطلاعات و رایانه، راه اندازی مراکز رشد می باشد.

 

1-6-2- عوامل محیطی

تعریف مفهومی : محیط سازمان عبارت از تمام عواملی که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و بر تمام یا بخشی از سازمان اثرات بالقوه می‌گذارند(آقاجانی و همکاران، 1388).

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از شرایط و عوامل محیطی برون بخشی، که محیط و فعالیت بسیج را احاطه نموده، با این بخش تأثیر و تأثر متقابل داشته و خارج از کنترل می‌باشند. ظرفیت های محیطی این پژوهش عبارتند از: عوامل قانونی، که به اندازه شفافیت قوانین و مقررات ، اندازه وابستگی سازمان ها به طرفداری های دولتی و اندازه کمک دولت به مراکز بسیج می باشد. عوامل اقتصادی : به اندازه بهره گیری از وام های کم بهره ، اندازه بهره بسیج از فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح ها ، وضعیت دسترسی به منابع اعتباری بانکی ،محیط کاری(رقابتی): اندازه برخورداری از مراجعات فعال و مکرر ، دسترسی به مراکز فعال اجتماعی ، اندازه دسترسی به اطلاعات ، گستردگی فعالیت ها، مطلوب بودن فضا و مکان کاری می باشد.

 

1-6-3- عوامل محتوایی

تعریف مفهومی : متغیرهای محتوایی بر متغیرهای ساختاری اثر می‌گذارند و از نحوه ترکیب و درآمیختن آنها طرح‌های ساختاری به وجود می‌آید(طاهری،عصمت السادات،1391).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد