سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

 تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات پژوهش

 

ورودی ها : ورودی در مدل های ناپارامتری عاملی می باشد که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی و بهره وری کاهش می یابد. (رضایی و همکاران، 1387، 83)

 

 • هزینه مواد اولیه: هزینه تهیه و خرید مواد اولیه جهت تولید هر قطعه می باشد.

 

 • نیروی انسانی: مقصود تعداد کل کارکنان تأمین کننده از رئیس تا کارکنان پایین ترین رده آن می باشد.

 

 • هزینه قالبگیری: هزینه ای که طی فرایند قالبگیری در تولید هر قطعه، صرف می گردد.

 

 • هزینه ماشین کاری: هزینه ای که صرف عملیات مورد نیاز جهت شکل دهی و تولید هر قطعه، توسط ماشین های ابزار می گردد.

 

خروجی های میانی: یک کالای میانی، خروجی یک بخش معین می باشد اما بعنوان ورودی بخش بعدی در زنجیره بهره گیری می گردد. (Chen&Yan, 2011)

 • تعداد قطعات: تعداد قطعه (پیستون) تولید شده توسط شرکت قطعه ساز.

 

 • قیمت قطعه (واحد): قیمت فروش هر واحد قطعه به خودروساز.

 

خروجی ها: خروجی در مدلهای ناپارامتری عاملی می باشد که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی و بهره وری افزایش می یابد.(رضایی وهمکاران،1387، 84)

 

 • سود به ازای هر قطعه: سود حاصل از خرید و بهره گیری از قطعات خریداری شده از تأمین کننده.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 • هزینه بازسازی و تعمیرات (خروجی نامطلوب): هزینه ای که شرکت خودروساز جهت تعمیر یک قطعه معیوب متحمل می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

 • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
 • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
 • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
 • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد