عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

اشتغال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اشتغال یکی از عمده ترین مسائل کنونی کشورهای در حال توسعه می باشد، اهمیت این موضوع از آنجاست که خانوارها از یک  طرف با کسب درآمد حاصل از کار می توانند مایحتاج زندگی  خود را تامین نمایند که آثار آن در سطح جامعه، کاهش فسادهای اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از مهاجرت  می باشد و از سوی دیگر اشتغال موجب افزایش تولید می گردد و در سطح کلان ضمن افزایش درآمدهای دولت هزینه های ارزش کشور را نیز تأمین می نماید. بیکاری فعلی نسل جوان حاصل سیاست های جمعیتی غلط گذشته و بی اعتنایی سیاستهای توسعه اقتصادی دهه اخیر به مسئله ی اشتغال می باشد. استقرار و بقاء جامعه ی مدنی بدون وجود اشتغال مولد و سود آور برای اعضاء آن غیر ممکن می باشد)طاهری،1391) .

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای می باشد که حل معضلات و تنگناها مانند اشتغال، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم سازان کلان کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به غیر از نفت بیندیشند و بی شک آن منبع غیر از ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست(احمدپور داریانی، 1379). اقتصاد ما اقتصادی سه بخشی می باشد: دولتی،تعاونی و خصوصی. تصور اکثر جوانان این می باشد که دولت بایستی برای آن ها ایجاد کسب و کار نماید؛ و چشم آنها کمتر متوجه ی سایر بخش های اقتصادی کشور مانند بخش خصوصی و تعاونی می باشد(همان منبع).

 

2-1-6- مثلث اشتغال

بشر در طول زندگی خود مراحل مختلفی را سپری می کند و به مرور زمان از مرحله ای به مرحله ی دیگر منتقل می گردد. یکی از این دوران مهم«زندگی  شغلی» نام دارد. زندگی شغلی دورانی می باشد که فرد مهم ترین و بیشترین وظیفه اش در ارتباط با انتخاب شغل و پیشرفت درآن، تحقق می یابد. شروع زندگی شغلی افراد به شرایط فردی، اوضاع اجتماعی، افتصادی و فرهنگی جوامع بستگی دارد. هر انسانی به مقصود تامین معاش یا بروز استعدادهای خود یا هر دلیل دیگری مثل ایجاد روابط اجتماعی و یا به مقصود تحقق عزت نفس و تکریم به خود دیر یا زود وارد زندگی شغلی می گردد. این دوره از زندگی، سایرشئونات زندگی بشر را تحت تاثیر قرار می دهد. اما آن چیز که اهمیت دارد این می باشد که اغلب افراد از شغل خود راضی نیستند و زندگی شغلی را که قسمت اعظم زندگی آنها می باشد همواره با ناراحتی، اضطراب، سردرگمی و ناامنی می گذرانند.(کیا،1385) آمارها نشان می دهد که به گونه متوسط مردم 5 بار شغلشان را در طول عمر تغییر می دهند.

یکی از مهمترین علت های نارضایتی از شغل این می باشد که اغلب زندگی شغلی، آگاهانه و بر اساس معیار های صحیح، واقعی و واضح(استعداد ها ،مهارت ها و علایق) برای خود برنامه ریزی نمی کنند و با در نظر داشتن نیاز های بازار کار، قراردادهای اجتماعی و ارزش های گروه های مرجع و حرف مردم، رشته تحصیلی و شغل خود را انتخاب می کنند. به بیانی دیگر، مردم کار را برای آنها تعریف و انتخاب کرده اند نه خودشان. پس در زندگی ای قدم می گذارند که مجبورند یک عمر بدبختی بکشند و در انظار دیگران تظاهر کنند که خوشبختند. اما  برای این که شغل مناسبی را برای خود انتخاب کنیم و زندگی شغلی مطلوبی را پایه ریزی نماییم آغاز بایستی بدانیم چند نوع زندگی شغلی هست و سپس ببینیم کدامیک با  اهداف، ایده ها، روحیات، گرایش ها، توانایی ها، علایق و مهارت های ما سازگار می باشد(صمدآقایی،1385).

به گونه کلی افراد سه نوع زندگی شغلی را تجربه می کنند؛ که عبارتند از: استخدام، خود اشتغالی وکارآفرینی. این سه مورد را میتوان سه راس مثلث اشتغال در نظر گرفت. مثل اینکه ممکن می باشد بعضی از این سه گزینه مترادف و یکسان به حساب آید مثلا چنین تصور گردد که خود اشتغالی و کارآفرینی همان اشتغال آزاد می باشد. برای روشن تر شدن مفهوم آنها تبیین مختصری از هر یک در ذیل ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد