عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

طبقه بندی انواع گردشگری

2-3-1-­ انواع گردشگری

گردشگری دارای انواع مختلفی بوده که بر اساس عوامل متعدد می­توان تقسیم بندی­هایی را برای آن قائل گردید. مهم­ترین عواملی که می­توان بر اساس آن انواع مختلفی از گردشگری را تعریف و طبقه­بندی نمود عبارتند از:

 

2-3-1-1-­ از نظر زمانی

فعالیت­های گردشگری را به شکل کوتاه مدت (کم­تر از یک روز)، میان مدت (یک تا سه روز) و دراز مدت (بیش از سه روز) از یکدیگر تفکیک می­کند (موسایی ،1386: 18).

 

2-3-1-2-­ از نظر مکانی

گردشگری را به صورت فعالیت­های گردشگری در حوزه نزدیک، حوزه میانی و حوزه خارج یا دور تقسیم بندی می­کند.

 

2-3-1-3-­ از نظر تابعیت

گردشگران به دو گروه گردشگران خارجی و بین المللی و گردشگران داخلی تقسیم می­گردد.

 

2-3-1-4-­ از لحاظ انگیزه سفر

بر اساس آن گردشگری با انگیزه­های استراحتی، تفریحی، درمانی، زیارتی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می­شوند.

 

2-3-1-5-­ از نظر فصل گردشگری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 موسم گردشگری را بر اساس فصول مختلف سال طبقه­بندی مـی­گردد. در این طبقه بندی دو فصل تابستان و زمستان از اهمیت بالاتری نسبت به فصول بهار و پاییز می­یابند (همان منبع، ص19).

 

2-3-1-6-­ از نظر شکل و سازماندهی سفر

مانند سفرهای انفرادی، گروهی، خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را تعیین می­کند.

 

2-3-1-7-­ از نظر وسیله نقلیه مورد بهره گیری

بر اساس نوع وسیله نقلیه مورد بهره گیری برای انجام سفر طبقه­بندی می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1-­ اهداف کلی

1-­ شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

2-­ مطالعه تأثیر و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان

1-3-2-­ اهداف جزئی

1-­ تاثیر مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام

2-­ مطالعه عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها

3-­ مطالعه نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام  با فرمت ورد