شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)

برنامه­های اجرایی برای به اجرا درآوردن تصمیمات راهبردی طرح می شوند، به بیانی دیگر برنامه­های اجرایی عبارتند از تصمیمات کوتاه مدت که برای بهترین بهره گیری از منابع موجود با در نظر داشتن تحولات محیط اتخاذ می گردد.

مراحل برنامه ریزی عملیاتی عبارتند از:

الف) تدوین برنامه­های کوتاه مدت (مانند تنظیم بودجه و زمانبندی)

ب) تعیین معیارهای کمی­ و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه­های اجرای عملیات

ج) ارزیابی برنامه­ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آنها

د) تجدید نظر در برنامه­ها و تهیه برنامه­های جدید. (دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 7)

3-7-2-2 برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی)

برنامه ریزی استراتژیک نوعی برنامه ریزی فرایندی می باشد. دلیل فرایندی بودن برنامه ریزی در نوع و گونه­ی پدیده­هایی می باشد که برای آن­ها برنامه ریزی صورت می­گیرد. در برخورد با این پدیده­ها  به دلیل اینکه پیوسته در حال دگرگون شدن هستند بایستی برنامه ریزی آن­هابه گونه ای انجام گیرد که قابلیت بازخورد و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد. (ایوانز[1]، 2003)  در تعریف برنامه ریزی استراتژیک به عنوان فرایند تشخیص محیط داخلی و خارجی  سازمان اظهار می­شودکه در واقع به تصمیم­گیری در مورد چشم انداز و ماموریت، اهداف کلی، ایجاد و انتخاب استراتژی­های عمومی­که قابل پی گیری باشد می­پردازد، و اقدام تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف سازمانی را به عهده دارد. (هلریگل[2] و همکاران، 2005)

هدف از برنامه ریزی استراتژیک همسویی فعالیت­های سازمان با محیط مربوطه می­باشد چراکه این هدف ادامه بقا و تاثیر را برای سازمان به دنبال دارد. این فرایند ملزم  نظارت سازمان بر محیط داخلی و خارجی خود می­باشد تا دائماً تغییرات مورد نیاز را در برنامه­های تاکتیکی و راهبردی موجود ایجاد کند ­یا به  ایجاد مجموعه­ای دیگر از برنامه­ها بپردازد. (اُبنگ[3]، 2008)

نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریف خاصی از این نوع برنامه ریزی ارائه داده اند که در ذیل به مواردی از آن­ها تصریح شده می باشد:

از نظر”لرنر” برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده ای می باشد که اگر ویژگی­های زیر ترکیب شوند، فرایند برنامه ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می­کنند. برنامه ریزی استراتژیک: نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده می باشد. به این مسئله توجه دارد که جهان بعداز 5 الی 10 سال چه تفاوت­هایی با اکنون خواهد داشت. درصدد خلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی می باشد که احتمال می­رود در آینده ایجاد گردد.

– برمبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریو­های پیش بینی شده برای گزینه­های ممکن در آینده می باشد و نیز برمبنای تجزیه و تحلیل داده­های داخلی و خارجی می باشد.

[1] Evans

[2] Hellriegel

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Obenga

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد